Kemisk instruktion på en ny og overskuelig måde - Særligt tilsyn i en række brancher

Nyhedsbrev 16. maj 2021, 01:26:38       

Kemisk instruktion på en ny og overskuelig måde

Den 1. juli 2019 trådte en ny kemilov i kraft. Hos Avidenz har vi efterfølgende haft gode erfaringer med at udarbejde skriftlige instruktioner samlet for alle kemikalier i store plancher, der kan hænges op på væggen. 

Kemiplanche i SOSWEB-appPlancherne oprettes i online-systemet SOSWEB, hvortil der hører en app, hvor man naturligvis også kan hente plancherne (se billedet her til højre).

Kemiplancher giver både et godt overblik og en lang række andre fordele:
 • En samlet instruktion for en lang række produkterDer kan selvfølgelig være behov for flere plancher ved f.eks. mange afdelinger.
   
 • Kemikalierne inddeles i grupper efter deres anvendelse og farlighed, hvilket betyder, at der er ens sikkerhedsforanstaltninger
   
 • Medarbejderne får et overblik over, hvilke produkter, der har specielle ricisi, f.eks. allergi
   
 • Medarbejdere kan let selv orientere sig i planchen, fordi det er opbygget overskueligt med piktogrammer og simple anvisninger. Alle sikkerhedsforanstaltninger er samlet i et dokument.
   
 • Virksomheden kan på en tydelig og lettilgængelig måde give instruktion ud fra planchen.

Kemiplancherne medvirker i det hele taget til, at den enkelte medarbejder lettere forstår og følger den sikkerhedsmæssige del af instruktionen.

På billedet herunder ses et eksempel på en udprintet planche:

Kemiplanche
Klik på billedet for at se det større i en pdf.​
 

Det får I også 

Når I samarbejder med Avidenz om kemisk risikovurdering og udarbejdelse af kemiplancher, foretager vi også en vurdering af substitutionsbehovet i virksomheden, og vi kontrollerer om de korrekte personlige værnemidler stilles til rådighed.

I samarbejde med virksomheden foretager vi følgende:
 • Sanering og oprydning af kemikalier, herunder indhentning af opdaterede sikkerhedsdatablade
   
 • Kemisk risikovurdering i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen. Ud fra de fysiske rammer, arbejdsprocesser mv. vurderer vi, om der er forhold, som skal forbedres
   
 • Liste med forslag til kemikalier som pga. farlighed bør substitueres, hvis muligt
   
 • Kemiplanchen udarbejdes med alle relevante oplysninger, der skal gives i forbindelse med den regelmæssige oplæring og instruktion af medarbejderne
Vi anbefaler generelt, at man altid udarbejder en skriftlig instruktion, selv om det ved nogle kemikalier er tilstrækkeligt med en mundtlig. Og hvorfor risikere tvivl omkring håndtering af kemikalier, når det er let at samle al information i en planche.

------------------------------------------------------------------------------------

Hurtig adgang fra mobilen med QR-koder

Mobilapp og QR-kode i SOSWEBSOSWEB-appen indeholder en QR-scanner, som kan benyttes i modulerne Kemi og Udstyr. Det gør adgangen endnu hurtigere og lettere.


Kemi kan medarbejderne hurtigt hente instruktioner for det produkt, de anvender - uanset om de er på farten eller hjemme i produktionen.

På samme måde er der også hurtig adgang til det tilhørende sikkerhedsdatablad.Under Udstyr kan QR-scanneren anvendes til 2 forskellige ting:
 1. At gennemføre og dokumentere de lovpligtige eftersyn på teknisk udstyr. 

   
 2. At booke udstyr, så I ikke kører forgæves efter fællesudstyr, da I altid kan se, hvor udstyret er

Igen er det hurtigt og nemt for medarbejderne via deres mobil eller tablet at registrere et gennemført vedligehold eller booke udstyr med det samme ved maskinen/udstyret eller på farten i servicebilen. 
 

Kontakt os

Ønsker I hjælp vedrørende jeres kemiske produkter, eller vil I høre mere om SOSWEB, så kontakt os på 66 17 34 55 eller mail info@avidenz.dk.

____________________________________________________________
 

Særligt tilsyn i en række brancher

Vi har tidligere skrevet om, at Arbejdstilsynet ville styrke indsatsen over for flere forskellige brancher. Dette var en del af den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet, der blev indgået i april 2019. 

Disse såkaldte brancherettede tilsyn startede i begyndelsen af året, men har været sat i bero i en længere periode som følge af nedlukningen på grund af COVID-19. Nu meddeler Arbejdstilsynet, at de er i gang med de særlige tilsyn igen.

Fokus på fysisk og psykisk nedslidning samt kemiske påvirkninger

Intentionen med de brancherettede indsatser er, at der sættes særligt fokus på at nedbringe psykisk og fysisk nedslidning samt kemiske påvirkninger i udsatte brancher. De konkrete indsatsers indhold afhænger af den enkelte branches særlige karakteristika. 

Før indsatsen igangsættes modtager alle virksomheder i branchen et brev med nærmere informationer om indsatsen, og hvorfor branchen er udvalgt. Dermed får virksomhederne mulighed for at arbejde med det udvalgte arbejdsmiljøproblem før et evt. tilsyn. 

Hele formålet med de brancherettede tilsyn er at understøtte forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer gennem dialog, vejledning og tilsyn.

Læs mere om de brancherettede tilsyn her.


Disse brancher er blandt andet omfattet af det brancherettede tilsyn:

Plast-, glas- og betonindustrien med særlig fokus på det kemiske arbejdsmiljø - fra september 2020

Metal- og maskinindustrien med særlig fokus på det kemiske og ergonomiske arbejdsmiljø - fra november 2020

Klik på branchen, hvis du vil læse mere om, hvad tilsynet indebærer.
 
Følg os på         
--
www.avidenz.dk | Kontakt