Kæmper du også med Corona-træthed og længes efter en mere normal hverdag? - Få tilskud til at forebygge nedslidning og arbejdsulykker

Nyhedsbrev 16. maj 2021, 01:07:31       

Kæmper du også med Corona-træthed og længes efter en mere normal hverdag? 

Og hvordan kan vi alle bedst muligt holde trivslen oppe nu og hen mod genåbningen til en ny og velfungerende arbejdsdag?

Det omhandler de online oplæg, vi tilbyder længere nede i mailen. Men først lidt baggrundsinformation. 

En udfordrende tid både nu og i fremtiden

Det har været og er fortsat en udfordrende tid, hvor virksomhedernes drift blandt andet hviler på forandringsparathed, fleksibilitet og nytænkning hos ledere, medarbejdere og AMO – alt sammen noget, der grundlægges af det gode samarbejde, trivsel og kvalifikationer hos medarbejderne.
 
Vi ser alle frem mod lysere tider og et samfund, der åbner igen. Vi kan, forhåbentlig inden længe, vende tilbage til en mere almindelig hverdag. Det bliver en spændende men også udfordrende tid – nemlig en tid hvor den læring og de hensigtsmæssige arbejds- og samarbejdsformer, vi har lært under nedlukningen, fortsat skal anvendes og bidrage til trivsel, udvikling og konkurrencedygtighed i fremtiden. Vi har nemlig brug for mennesker, der trives.

Tendens til aftagende trivsel og øget sygefravær

Lige nu oplever mange virksomheder en forståelig tendens til en aftagende trivsel og øget sygefravær hos nogle medarbejdergrupper. Corona-trætheden breder sig, mens vi alle venter på foråret. Vores opfattelse er, at mange lige nu har brug for noget ekstra opmærksomhed for at sikre trivsel og sundhed generelt.  

Vi tilbyder jer derfor nogle online temaoplæg, som bidrager til trivsel på kort og længere sigt. Oplæggene inddrager i høj grad dialog med deltagerne og tilpasses netop jeres virksomheds behov.

De 3 oplæg er med følgende temaer: 
 • Webinar: Trivsel, forandringer og kommunikation
  - Trivsel generelt under hjemmearbejde

  - Hvordan reagerer jeg, når verden og mit arbejdsliv forandrer sig? Hvordan sikrer jeg egen trivsel i det?

  - Kommunikation og velfungerende teams under hjemmearbejde

   
 • Coaching: Trivsel 
  - Individuel trivselssamtale. Personlig trivsel under hjemmearbejde, hvad kan jeg selv gøre?

  - Teamcoaching. Hvordan sikrer vi trivsel og velfungerende samarbejde i vores team?

   
 • Webinar: Efter Corona – tilbage til en ny velfungerende arbejdsdag
  - Hvordan har tiden med hjemmearbejde udviklet vores arbejds- og samarbejdsformer?

  - Hvad har vi lært, og hvordan bærer vi det bedste med ind i fremtiden?

Er du interesseret i at forbedre trivslen?

Kontakt os på telefon 66 17 34 55 eller mail info@avidenz.dk, hvis du vil høre mere om et eller flere af oplæggene.
 

Få tilskud til at forebygge nedslidning og arbejdsulykker

Private virksomheder med op til 50 ansatte får fra slutningen af marts måned mulighed for at søge tilskud til projekter, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker blandt medarbejderne. Et bredt politisk flertal står nemlig bag en ny tilskudspulje til denne målgruppe på 105 mio. kr. årligt indtil 2023. 

Formålet med puljen er at medvirke til at forebygge, at de ansatte nedslides fysisk eller psykisk eller kommer ud for arbejdsulykker. Desuden er det at fremme ansattes sundhed ved fysisk træning på arbejdet.

Det kan der søges støtte til
 

Virksomhederne kan bl.a. søge om tilskud til følgende:
 • Autoriseret arbejdsmiljørådgivning til at få kortlagt behovet i forhold til aktuelle fysiske og psykiske problemstillinger i arbejdsmiljøet
   
 • Sundhedsfremme i form af fysisk træning på arbejdet
   
 • Leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø, f.eks. ved at lette tunge løft

Støttens omfang

Der gives tilskud til 80 procent af de afholdte tilskudsberettigede udgifter. Det vil sige, at virksomheden selv skal betale 20 procent af udgifterne. Den enkelte virksomhed kan maksimalt modtage 500.000 kr. i tilskud pr. projekt. Men der kan gives støtte til flere projekter.

Få hjælp her

Hos Avidenz har vi kvalifikationerne og en masse idéer til, hvordan I fremmer både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
 
Vi hjælper jer også med det praktiske omkring udarbejdelse og indsendelse af ansøgning m.m. Det vil I i øvrigt også kunne få tilskud til.

Kontakt os for en snak om, hvad vi kan gøre sammen for jeres arbejdsmiljø og mulighederne for støtte på telefon 66 17 34 55 eller mail info@avidenz.dk.
 
Følg os på         
--
www.avidenz.dk | Kontakt