Ny grænseværdi for chrom 6 - Nye funktioner i SOSWEB gør det let at leve op til den nye kemilov - Transport af farligt gods på vejene

Nyhedsbrev 20. april 2021, 20:42:56       

Ny grænseværdi for chrom 6

Der er i øjeblikket meget fremme i medierne omkring den varslede sænkning af grænseværdien for chrom 6. Indånding af chrom 6 kan give skader på luftvejene og føre til lungekræft. Det er risikoen for kræft, der gør, at grænseværdien nu sænkes.

Chrom 6Den nye grænseværdi for chrom 6 vil være på 0,001 mg/m3. Den forventes at træde i kraft fra den 1. juli 2020.

Nærmere vurdering

Svejsning er i høj grad nævnt i de informationer, der er kommet fra beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmiljørådet og Arbejdstilsynet. Vi ved p.t. ikke, om der ved nogle former for svejsning og andre processer bliver yderligere krav end dem, vi kender i dag. Eller om man ”bare” vil have øget fokus på, om de krav, der allerede er i dag, bliver efterlevet og er tilstrækkelige i de konkrete tilfælde.

Beskæftigelsesministeriet skriver blandt andet i en pressemeddelelse den 4. februar 2020, at foruden en nedsættelse af grænseværdien bliver regelgrundlaget for chrom 6-arbejde nærmere vurderet. Desuden bliver der sat gang i udvikling af flere indsatser i form af bl.a. et servicetjek af svejseuddannelsen, styrket tilsyn og vejledning til virksomhederne.

Du kan læse hele pressemeddelelsen her.
 

Her forventer vi øget fokus

På nuværende tidspunkt ved vi som sagt ikke hvilke yderligere krav, der eventuelt kommer. Vi forventer dog som minimum, at der kommer øget fokus på følgende:
  • At punktudsugningen virker som den skal og kan placeres rigtigt
  • Medarbejderne er instrueret og bruger deres punktudsugning korrekt og ved alle svejseopgaver – også kortvarige hæfteopgaver
  • At der er vedligeholdelse af ventilationsanlægget 
  • At det sikres, at kontrolanordningen tjekkes med jævne mellemrum, så man er sikker på, at den virker
  • God hygiejne
Her kan du læse, hvad Arbejdstilsynet skriver om chrom 6 på deres hjemmeside.
 

Yderligere information

Vi følger selvfølgelig udviklingen og vil informere, så snart vi ved mere om konkrete tiltag/krav på området.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os i mellemtiden, og få en dialog om situationen for jer.
 

Nye funktioner i SOSWEB gør det let at leve op til den nye kemilov

I sommers trådte en ny kemilov i kraft. Vi er glade for at kunne fortælle jer, at vi på den baggrund har udviklet og tilføjet helt nye funktioner i kemi-modulet i vores digitale system, SOSWEB. Dermed er det let at leve op til kravene og mulighederne i den nye kemilovgivning, hvis jeres virksomhed anvender SOSWEB. 

Nyt menupunkt, Plancher

Udviklingen drejer sig om et helt nyt menupunkt, Plancher. Her kan I let oprette overskuelige instruktioner på de kemiske produkter, I anvender i virksomheden. De ansatte kan hente instruktionerne på deres mobiltelefon, eller de kan printes som en planche i A3-format og hænges op i virksomheden.

De nye funktioner er naturligvis også udviklet og tilgængelige i den mobile app efter opdatering.

På billedet herunder ses et eksempel på en planche:

Kemi-planche
Klik på billedet for at se det større i en pdf.

Kontakt os

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os på 66 17 34 55 eller mail info@avidenz.dk, hvis du har spørgsmål, er interesseret i at høre mere om SOSWEB eller på anden vis ønsker hjælp omkring jeres kemiske produkter.
 

Transport af farligt gods på vejene  

Når virksomheder kører med farligt gods på vejene, skal de af hensyn til sikkerheden overholde en række regler. Vær opmærksom på, at det ikke kun er kørsel med det farlige gods, der er omfattet, men også hvis man har andre aktiviteter i tilknytning til transporten. Det kan for eksempel være som afsender, eller at man foretager af- og pålæsning af farligt gods.

Hvad er farligt gods?

Transport af farligt godsFarligt gods er en fællesbetegnelse for stoffer og genstande, som kan forårsage skader på mennesker, miljø eller ejendom, hvis de ikke håndteres korrekt under transport. Det kan eksempelvis være gasflasker (herunder også spraydåser), benzin, dieselolie, opløsningsmiddelbaseret maling, terpentin, saltsyre og lithiumbatterier.
I sikkerhedsdatabladets stk. 14 vil det fremgå, om det er farligt gods.

De primære regelsæt er ADR-konventionen og bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods.
Der er blandt andet krav om, at man skal have styr på dokumentationen og uddannelse af involverede personer.

Krav om sikkerhedsrådgiver 

Virksomheden skal tilknytte en sikkerhedsrådgiver, hvis I afsender eller transporterer farligt gods over frimængden. Dette gælder også, hvis I har andre opgaver i relation til transport af farligt gods, for eksempel udfylder dokumenter og af – og pålæsning. 

Hos Avidenz har vi uddannede sikkerhedsrådgivere, der naturligvis er klar til at hjælpe jer.

Vi hjælper blandt andet med:
  • At rådgive jeres virksomhed om, hvorvidt I er omfattet af reglerne omkring farligt gods (ADR) og i givet fald hvilke regler
  • At afholde kapitel 1.3-uddannelse (basisuddannelse) for medarbejdere, der kører med farligt gods under frimængden, afsender m.fl.
  • At udarbejde transportdokument og tjekskemaer

Vær opmærksom på, at undtagelsen for eksempelvis håndværkere, der i forbindelse med deres arbejde medbringer farligt gods til brug på arbejdsstedet, stadig gælder. 

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for en sikkerhedsrådgiver, så kontakt os på telefon 66 17 34 55 eller mail info@avidenz.dk.
 
Følg os på         
--
www.avidenz.dk | Kontakt