ATEX APV

En ATEX APV skal udarbejdes, når der er risiko for eksplosion. ATEX APV’en skal beskrive hvor og hvornår, der er risiko for eksplosion. Desuden skal den beskrive, hvilke forholdsregler, der er taget for at mindske risikoen.

Det er typisk på arbejdspladser, hvor der svejses, males, slibes, flammeskæres eller arbejdes med brandfarlige gasser eller stoffer som cellulosefortynder, at der er behov for en ATEX APV. Ofte vil det dreje sig om maskin- tømrer- og snedkerværksteder, men der kan selvfølgelig også være andre steder, hvor det er påkrævet med en ATEX APV.

Kortlægning og dokumentation

Ved en ATEX APV starter man med en gennemgang af virksomheden for at vurdere risikoen for, at der kan forekomme eksplosiv atmosfære ved maskiner og processer. Desuden vurderes risikoen for, om elementer som eksempelvis elektrostatiske udladninger er til stede, og som vil kunne blive aktive og fungere som antændelseskilde.

Efter kortlægningen skal følgende punkter dokumenteres skriftligt:

  • Resultatet af kortlægningen og vurderingerne
  • Hvilke tiltag er der foretaget for at forebygge og beskytte mod eksplosioner
  • Oversigt over zoneinddelingen af eksplosionsfarlige områder – områderne skal desuden afmærkes
  • Oversigt over, i hvilke områder de tekniske og administrative foranstaltninger gælder – også uden for zoneklassificerede områder


ATEX APV’en skal være tilgængelig for alle medarbejdere og andre, der ønsker at se den.

Vi hjælper med at udarbejde jeres ATEX APV. Kontakt os for at aftale nærmere.