Sagkyndig - lovpligtigt eftersyn af tekniske hjælpemidler

Mand med boremaskine