Sådan styrker I trivslen i overgangen tilbage på arbejdspladsen

Kæmper du også med Corona-træthed?
- og længes efter en mere normal hverdag?
Ja, det gør de fleste af os.
Men hvordan kan vi bedst muligt holde trivslen oppe nu og hen mod genåbningen til en ny og velfungerende arbejdsdag?
Det tilbyder vi nogle online virksomhedstilpassede oplæg om.

Vi ser alle frem mod lysere tider og et samfund, der åbner igen. Vi kan, forhåbentlig inden længe, vende tilbage til en mere almindelig hverdag.

At vende tilbage – ikke til det gamle, som vi kendte for et år siden – men til en ny arbejdsform er lig en forandring.

Det bliver en spændende men også udfordrende tid – nemlig en tid hvor den læring og de hensigtsmæssige arbejds- og samarbejdsformer, vi har lært under nedlukningen, fortsat skal anvendes og bidrage til trivsel, udvikling og konkurrencedygtighed i fremtiden. Vi har nemlig brug for mennesker, der trives.

 

Tendens til aftagende trivsel og øget sygefravær

Lige nu oplever mange virksomheder en forståelig tendens til en aftagende trivsel og øget sygefravær hos nogle medarbejdergrupper. Corona-trætheden breder sig, mens vi alle venter på foråret. Vores opfattelse er, at mange lige nu har brug for noget ekstra opmærksomhed for at sikre trivsel og sundhed generelt.
Vi tilbyder jer derfor at afholde nogle online temaoplæg, som bidrager til trivsel på kort og længere sigt. Oplæggene inddrager i høj grad dialog med deltagerne og tilpasses netop jeres virksomheds behov.


De 3 oplæg er med følgende temaer:

• Webinar: Trivsel, forandringer og kommunikation
- Trivsel generelt under hjemmearbejde
- Hvordan reagerer jeg, når verden og mit arbejdsliv forandrer sig? Hvordan sikrer jeg egen trivsel i det?
- Kommunikation og velfungerende teams under hjemmearbejde

• Coaching: Trivsel
- Individuel trivselssamtale. Personlig trivsel under hjemmearbejde, hvad kan jeg selv gøre?
- Teamcoaching. Hvordan sikrer vi trivsel og velfungerende samarbejde i vores team?

• Webinar: Efter Corona – tilbage til en ny velfungerende arbejdsdag
- Hvordan har tiden med hjemmearbejde udviklet vores arbejds- og samarbejdsformer?
- Hvad har vi lært, og hvordan bærer vi det bedste med ind i fremtiden?


Vil I forbedre trivslen?

Kontakt os på telefon 66 17 34 55 eller mail info@avidenz.dk, hvis I vil høre mere om, hvordan vi kan sammensætte et eller flere af oplæggene bedst muligt for netop jeres virksomhed.