Helbredskontrol af natarbejdere

Ifølge arbejdsdirektivet skal natarbejdere tilbydes en helbredskontrol inden ansættelsen og derefter mindst hvert 3. år. En del overenskomstområder har indgået aftale om, at helbredskontrollen skal tilbydes hvert 2. år.

Årsagen til, at der skal udføres helbredskontrol er, at natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer. En natarbejder er defineret som en lønmodtager, der normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden (kl. 22.00 til kl. 05.00), eller i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder.

Avidenz tilbyder helbredskontroller udført af sundhedsfagligt personale

Helbredskontrollen omfatter:

  • Information til natarbejderne
  • Interview, hvor der blandt andet spørges ind til specifikke sygdomme, måltider, fordøjelsesproblemer, søvn og trivsel
  • Rådgivning


Spørgeskemaet og samtalen vil blive suppleret med følgende målinger:

  • Blodtryk
  • Vægt og hofte/taljemål
  • Fedtprocent
  • Blodprøve for kolesterol
  • Blodprøve for blodsukker
  • BMI


Den enkelte medarbejder modtager rådgivning om, hvordan eventuelle gener og symptomer kan afhjælpes.

Personalet fra Avidenz har tavshedspligt. Desuden er det kun de generelle resultater, der vil blive videregivet til virksomheden og ikke oplysninger om den enkeltes helbred.
De generelle resultater samles i en anonymiseret rapport som virksomheden kan anvende til forbedringer af natarbejdernes arbejdsmiljø.