Organisationsudvikling og samarbejde

Organisationen og dens opbygning danner grundlaget for, hvordan en virksomhed fungerer. Organisationsudvikling handler om at styrke organisationen og få de personer, der er en del af den til at fungere optimalt - gennem samarbejde.

Når forudsætningerne med organisationsstrukturen er skabt, skal indholdet puttes i, og sammensætningen heraf samt den daglige ageren - selve organisationskulturen - har altafgørende betydning for, hvordan virksomheden fungerer.

Virksomheder udvikler sig som regel på den måde, at der kommer flere ordrer, flere maskiner og flere medarbejdere til. Af og til halter organisationsudviklingen bagefter. Der er nemlig forskel på at lede en lille virksomhed på 2-3 medarbejdere, hvor arbejdsgiveren selv arbejder med, og en industrivirksomhed hvor arbejdsgiveren leder og fordeler arbejdet. På et tidspunkt bliver behovet for ledelse så stort, at ansvaret må uddelegeres til flere.

Få hjælp til organisationsplan og udvikling

Vi tilbyder at hjælpe med organisationsstrukturen og med at fordele ansvarsopgaverne ved blandt andet at sætte mål og rammer op for den enkelte. Vi opbygger medarbejder- og ledelsessystemer, og vi medvirker til opbygning af forskellige politikker og systemer som eksempelvis e-mail-, sygefraværs- og alkoholpolitik. Alt sammen noget som er med til at geare virksomheden til de nye krav, der opstår, når virksomheden vokser og udvikler sig.

Vi tilbyder også coaching af enten enkeltpersoner eller teams med en konsulent, der er certificeret i organisatorisk coaching.

Læs mere om organisationsudvikling, og hvad vi kan hjælpe med via menupunkterne herunder. 

Samarbejde i en organisation