Tjek af maskinsikkerhed

Er jeres maskiner sikre at anvende?

24.06.2019

Alle maskiner fremstillet efter 1. januar 1995 skal være CE-mærkede. CE-mærkningen er producentens egen erklæring om, at maskinens sikkerhed lever op til gældende regler, og at den er i overensstemmelse med maskindirektivet.

Vær opmærksom på, at CE-mærkning ikke er nogen garanti for, at direktiverne er overholdt, men udelukkende producentens udtryk for, at alle krav er overholdt.

Bemærk at løftegrej også er omfattet af maskindirektivet og altså også skal være CE-mærket.


Få hjælp FØR køb eller produktion af nye maskiner

For at sikre dig at en ny maskine lever op til direktiverne og dermed er sikker at anvende, tilbyder vi at hjælpe allerede i forbindelse med planlægningen af indkøb eller fremstilling af nye maskiner/maskinanlæg eller maskinudstyr.

Vi anbefaler, at der udarbejdes en kravspecifikation, der blandt andet indeholder, hvem der har ansvaret for udarbejdelse af den endelige dokumentation.
 

Lever jeres maskiner op til direktivets krav? 

Har I allerede købt eller produceret maskiner? 
Så tilbyder vi i samarbejde med jer at gennemgå disse maskiner/maskinanlæg for at afklare, om de lever op til direktivets krav og dermed er sikre at anvende.
Er der behov for det, hjælper vi med CE-mærkning.

Vi foretager en risikovurdering, udarbejder teknisk dokumentation (teknisk dossier) og giver mulige sikringsløsninger.

Eksempler på, hvor der er behov for CE-mærkning:
• Indkøb af ny maskine/samlet maskinanlæg
• Egenproduceret ”specialmaskine”
• Egenproduceret løftegrej
• Sammenbygning af maskiner 
• Tilføje robot ved en eksisterende kantbukker

Foretager I ombygning af en eksisterende maskine, kan der ligeledes være krav om CE-mærkning. Vi hjælper med at afklare om dette er tilfældet, og derefter udformer vi ny dokumentation i samarbejde med jer.


Kontakt Avidenz

Kontakt os på tlf. 66 17 34 55 eller mail info@avidenz.dk, hvis du ønsker hjælp til CE-mærkning eller andet inden for maskinsikkerhed. Du kan også læse mere om maskinsikkerhed her.
 

Kursus i CE-mærkning

Vi afholder også kurser i CE-mærkning. Her får deltagerne en gennemgang af lovgivningen og reglerne for CE-mærkning af maskiner.

Læs mere om kurset, og tilmeld dig her.