Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

APV (Arbejdspladsvurdering)

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) mindst hvert 3. år. APV’en skal revideres løbende, hvis der sker ændringer i arbejdsforholdene, som har betydning for arbejdsmiljøet.

En APV er et godt værktøj til at tage temperaturen på arbejdsmiljøet i virksomheden. Samtidig fungerer den også som et godt styringsredskab for arbejdsmiljøorganisationens indsats på arbejdsmiljøområdet.

Vi hjælper din virksomhed med at udarbejde jeres APV sammen med de ansatte og arbejdsmiljøorganisationen.

På den måde sikrer I jer blandt andet:

 • Systematik og overskuelighed
 • Opfølgning på handlingsplanen
 • At APV’en opfylder lovens krav

Få struktur og overskuelighed med digitalt system

Uanset om I får vores hjælp til at udføre APV’en eller selv klarer den, så anbefaler vi jer at få adgang til vores digitale system SOSWEB. Her kan I oprette dokumenter og opgaver som skaber overskuelighed og struktur, da de er lette at få overblik over og finde frem i systemet. Samtidig bliver det lettere for jer at følge op på både opgaverne og handlingsplanen med den indbyggede beskedfunktion til den ansvarlige ved opstart, opfølgning og afslutning af opgaver. Som et yderligere plus kan I altid hurtigt finde jeres APV frem ved forespørgsel fra Arbejdstilsynet eller andre myndigheder.

Du kan læse meget mere om SOSWEB og dets forskellige muligheder og fordele her.

Vi har samlet de mest almindelige spørgsmål til APV herunder

En APV er en arbejdspladsvurdering, som sætter fokus på både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. En arbejdspladsvurdering omfatter, udover de fysiske og psykiske forhold, blandt andet også kemiske, ergonomiske og biologiske forhold samt ulykkesrisiko.

En APV indeholder en beskrivelse og systematisk kortlægning af arbejdsmiljøet, sygefraværet og generelt forholdene på arbejdspladsen. Dette er med henblik på at identificere de områder, hvor der er behov for en indsats. APV’en indeholder derfor også en handleplan for, hvad virksomheden så vil gøre for at forbedre arbejdsmiljøproblemerne samt en plan for opfølgning på problemerne.

De 5 faser i en APV

Helt konkret skal I Igennem følgende 5 faser, som udgør elementerne i arbejdet med APV’en:

 

1. Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø

Først skal I kortlægge og identificere arbejdsmiljøforholdene i alle dele af virksomheden. I kan gøre brug af APV-tjeklister, spørgeskemaer samt foretage interviews med medarbejderne. 

 

2. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer

Dernæst skal I beskrive de arbejdsmiljøproblemer, som I har identificeret, og vurdere, hvad det er for et slags problem, herunder omfanget og alvorlighedsgraden. I skal ligeledes forsøge at beskrive, hvordan de konstaterede arbejdsmiljøproblemer kan løses.

 

3. Inddragelse af virksomhedens sygefravær

Sygefraværet skal inddrages i virksomhedens APV, hvor man kan gøre brug af statistikker for at finde ud af, hvordan sygefraværet fordeler sig, og om det stiger eller falder. Ved at undersøge virksomhedens sygefravær kan I muligvis spotte sammenhænge mellem dette og virksomhedens arbejdsmiljø.

 

4. Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan

Næste step i APV-processen er, at I udarbejder en handlingsplan for, hvordan virksomheden får løst de konstaterede arbejdsmiljøproblemer – både kortsigtet og langsigtet. Derudover foretager man en prioritering af, hvornår og i hvilken rækkefølge arbejdsmiljøproblemerne skal løses

 

5. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

I den sidste fase, skal der opstilles nogle retningslinjer for, hvordan man vil følge op på handlingsplanen, og det skal fremgå, hvem der er ansvarlig for at gennemføre denne i praksis. Det skal også fremgå, hvornår og hvordan det afgøres, om de valgte løsninger virker, og om handlingsplanen skal revideres.

Formålet med en APV er at sikre et godt arbejdsmiljø. Dette indebærer blandt andet, at I finder ud af, om der er risiko for, at arbejdet er nedslidende og årsag til sygdom eller skader blandt de ansatte. Ved at kortlægge og sætte arbejdsmiljøet i system kan potentielle problemer vedrørende arbejdsmiljøet blive opdaget, taget hånd om og prioriteret. Således kan en arbejdspladsvurdering bidrage til at få styr på og forbedre virksomhedens arbejdsmiljø.

En APV kan bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet og trivslen i virksomheden. Et godt arbejdsmiljø har mange fordele, og det kan eksempelvis medføre mindre sygefravær, mindre udskiftning af medarbejdere og færre omkostninger i forbindelse med arbejdsbetingede lidelser og ulykker.

Først og fremmest skal APV’en være skriftlig – enten elektronisk eller på papir. Derudover skal den være synlig og tilgængelig. Det vil sige, at både ledelse og medarbejdere ved, hvor den kan findes, og at Arbejdstilsynet har mulighed for at læse den.  

Alle virksomheder med ansatte skal lave en APV ifølge Arbejdsmiljøloven. Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at APV’en bliver gennemført, og at medarbejderne bliver inddraget. Ifølge Arbejdsmiljøloven har både ledere og medarbejdere pligt til at gøre opmærksom på, at der er behov for justeringer.

Hvis der 10 ansatte eller flere i virksomheden, skal arbejdsmiljøorganisationen (AMO) inddrages i hele processen, når der skal udarbejdes og gennemføres en APV.  

Man skal lave en APV mindst hver 3. år, eller hvis der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet. Dette omfatter blandt andet ændringer vedrørende arbejdsmetoder og -processer. Hvis der opstår en situation, som har betydning for arbejdsmiljøet, som for eksempel i forbindelse med øget sygefravær eller en arbejdsulykke, kan det ligeledes være nødvendigt at justere APV’en. Det anbefales, at APV’en løbende revideres, så den som udgangspunkt altid er opdateret i forhold virksomhedens situation og arbejdsmiljø.

Det er forskelligt fra branche til branche, hvilke typer af arbejdsproblemer der er de mest typiske. Derfor er der heller ikke bestemt metode eller redskaber, som man skal bruge, når APV’en skal udarbejdes. Det er op til arbejdsmiljørepræsentanterne og ledelsen på den enkelte arbejdsplads at finde frem til denne, så den er i overensstemmelse med virksomhedens dna og branche.

Det er op til den enkelte arbejdsgiver at bestemme, hvorvidt APV’en skal udfyldes anonymt af medarbejderne eller ej. Dog bør man være opmærksom på, at anonyme besvarelser kan give mere ærlige besvarelser og dermed et mere retvisende billede.

APV er lovpligtig, og selve processen skal være i overensstemmelse med de krav, der i lovgivningen. Arbejdstilsynet skal ikke godkende APV’en, men de fører tilsyn med, at virksomhederne får den gennemført.

Hos Avidenz hjælper vi virksomheder med at udarbejde APV’en i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen og de ansatte. Udover at sikre jer overskuelighed, systematik og opfølgning, hjælper vi jer med at sikre, at APV’en opfylder den gældende lovgivning. Vi har stor erfaring med at hjælpe virksomheder med at lave APV’er og foretage arbejdsmiljøgennemgange, der bidrager til et bedre arbejdsmiljø.

Foruden det almindelige samarbejde med Avidenz om jeres APV tilbyder vi et digitalt værktøj, hvor I kan holde styr på alle processerne omkring APV. Det drejer sig både om at beskrive og vurdere eventuelle arbejdsmiljøproblemer, prioritere dem og oprette handlingsplaner til løsning af de fremkomne opgaver – endda med alarmfunktion, der giver besked ved terminer for opgaverne. I SOSWEB er det også overskueligt og let at finde frem til dokumentationen for jeres APV’er.

Vi er her for at hjælpe

Vi har et hold af konsulenter, der alle har et grundigt kendskab til arbejdsmiljøbranchen. Derudover har alle nogle spidskompetencer, der gør, at vi er i stand til at løse specialistopgaver.

Sjælland og Hovedstaden

Ditte Andersen
Miljøtekniker

Sjælland og Hovedstaden

Pernille J. Wulff
Kemiingeniør

Midt- og Nordjylland

Winnie Ax
Kemiingeniør /miljøtekniker

Syddanmark

Jørgen Gadegaard
Maskintekniker

Hvordan er Avidenz som samarbejdspartner?

Vi vil være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø.

Vi tager altid udgangspunkt i den aktuelle virksomhed og tilpasser vores hjælp og rådgivning til lige præcis jeres ønsker og behov. Sammen med jer finder vi ud af, hvor udviklingspotentialet er, og hvad der bør arbejdes med.

Hos Avidenz stræber vi efter at være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø. Vi går meget op i at skabe gode relationer med de mennesker, vi samarbejder med, og samtidig udfører vi alle opgaver med stor ekspertise og engagement. Derudover lægger vi vægt på en åben, ærlig og ligeværdig kommunikation.

Vi indleder altid et samarbejde med en afstemning af jeres ønsker og forventninger. Virksomheder er forskellige, og derfor kræver det en individuel vurdering af indsatsområderne. Formålet er dog altid at forebygge og skabe økonomisk tryghed og udbytte gennem:

 • Glade og motiverede medarbejdere/trivsel
 • Færre ulykker/arbejdsskader
 • Færre sygedage
 • Øget produktivitet
 • Øget konkurrenceevne
 • Større kundetilfredshed

Og det hele selvfølgelig kombineret med at sikre, at virksomheden lever op til diverse regler og lovkrav.

Når I indgår et samarbejde med os, er der grundlæggende 2 forskellige måder, det kan gøres på. Her skiller vi os også ud fra andre leverandører i vores branche.

De to samarbejdsformer er:

 1. Virksomhedsaftale
 2. Uden virksomhedsaftale

Virksomhedsaftale
En virksomhedsaftale er en aftale om et løbende samarbejde omkring jeres arbejdsmiljø. Samarbejdet indledes ofte med en vurdering af omfanget af arbejdsmiljøarbejdet ud fra jeres ønsker og behov for vores hjælp. Virksomhedsaftalen fungerer som en slags klippekortsaftale, hvor I køber et antal rådgivningstimer pr. år, som er afstemt med jer. Timerne kan naturligvis variere fra år til år. Dermed kender I jeres budget, og I skal ikke til at modtage et nyt tilbud fra os, hver gang I har et ønske om at få løst en ny opgave. Så er det bare at ringe til jeres kontaktperson, og hvis der er timer tilbage i jeres aftale bliver tiden til opgaven bare taget der fra. Alternativt tilkøber I blot flere timer på aftalen. Nemt, hurtigt og billigt.

I får tilknyttet en fast kontaktkonsulent, som I lærer godt at kende og som hjælper jer med mange af de almindelige opgaver som APV, arbejdsmiljødrøftelse, sikkerhedsrunderinger m.v. 

Uden virksomhedsaftale
Har I ikke behov for et løbende samarbejde med os, så kan I naturligvis købe vores hjælp uden en virksomhedsaftale. Vi vil sammen med jer afdække jeres behov og ønsker – og på den baggrund modtager I et konkret tilbud på en løsning.

Vi har en række højt fagligt kvalificerede konsulenter til at varetage de forskellige krav og nicher hos virksomhederne. Kunder med en virksomhedsaftale får altid en fast kontaktkonsulent, men det er altid en specialiseret konsulent, som bliver koblet på den enkelte opgave afhængig af indholdet i denne. Dermed er det altid de bedst kvalificerede medarbejdere, der løser de aktuelle opgaver for jer.

Samarbejdet med os giver jer en stor fordel, når I skal give tilbud til kunder. I lever nemlig op til de krav om styr på arbejdsmiljø, dokumentationer m.m. som arbejdstilsynet og andre myndigheder kræver og som flere og flere kunder også efterspørger – nogle på grund af krav fra deres kunder osv.

Desuden vil samarbejdet medvirke til at gøre virksomheden attraktiv som arbejdsplads og dermed både kunne være med til at fastholde og tiltrække velkvalificerede medarbejdere.

Klaus Witved, INOX:
“Der er mange gode ting og fordele ved at samarbejde med Avidenz, men det aller bedste er det personlige forhold, vi har fået til kontaktkonsulenten gennem et løbende samarbejde gennem mange år efterhånden. Den relation er helt unik. Samtidig har vi haft kontakt med mange andre fagkonsulenter fra Avidenz, da vores kontaktkonsulent altid ved, hvilken anden fagkonsulent, han kan trække ind over opgaver, som er uden for hans eget specialistområde. Og disse konsulenter har også altid været yderst kompetente. Dette er en tryg måde at samarbejde på for os som virksomhed, for vi er altid sikre på kvaliteten af rådgivningen, og at opgaverne bliver løst af en med de rette kompetencer.”

 

Jan Nielsen, System TM
“Det er rigtig rart med en fast konsulent tilknyttet, som kender huset og vores rytme. Så skal vi ikke starte forfra hele tiden, og vi får altid hurtig respons og hjælp ved problemstillinger. Denne relation sætter vi stor pris på. Gennem vores virksomhedsaftale får vi også hjælp til at afholde AMU-møder, revidere handlingsplaner m.m. – det er rart ikke at skulle tænke på, så vi kan koncentrere os om driften af virksomheden, der har 1. prioritet hos os.

Vi anvender også Avidenz’ digitale arbejdsmiljøsystem, SOSWEB, så vi har alt liggende digitalt. Alle har dermed let adgang til APV, handlingsplaner, kemiske instruktioner m.m.. Systemet giver os overblik og en sikkerhed for, at der er styr på det hele så som lovpligtige eftersyn og møder.
Med app’en der hører til systemet, er det endnu lettere og hurtigt at finde diverse dokumenter frem.”

Vi har en klar vision om at være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø. Det gør vi gennem blandt andet med dyb forankring i vores værdier:

 • Samarbejde
 • Professionalisme
 • Anerkendelse
 • Kommunikation

Kontakt vores hovedkontor på telefon 66 17 34 55 eller på info@avidenz.dk for en uforpligtende snak om mulighederne for et samarbejde om jeres arbejdsmiljøarbejde.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Kontakt os

Vil I sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø i virksomheden?

Uanset om I vil fastholde eller udvikle jeres arbejdsmiljø og har brug for rådgivning og løsninger, så er vi klar til at hjælpe.

Vi har konsulenter i hele landet

Vi vil være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø.

Vores hovedkontor ligger i Odense, og vi har konsulenter fordelt over hele landet. Vi er derfor ikke langt fra dig.