Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Stresshåndtering

Stress – det ord kender vi alle. Og de fleste af os kender også én, som er ramt af stress – måske endda en selv. 

Hvad er stress, hvorfor går det galt, og hvordan håndterer man stress?

Men hvad er stress egentlig, hvorfor går det galt, og hvordan håndterer man stress?
Stress er kroppens svar på en længerevarende høj belastning. Det er en tilstand, hvor krop og psyke er anspændt og i øget alarmberedskab. Det skyldes kroppens og hjernens reaktion på en ubalance mellem mængden af krav, der stilles til os og vores evne til at imødekomme disse krav.

Stress er ikke en sygdom, og stress kan ramme alle. Ofte kommer det snigende, uden at man selv opdager det. Det er derfor ofte kolleger, der registrerer en ændret adfærd hos personen, som er de første tegn på stress.


Stress på arbejdspladsen

Stress påvirker antallet af fejl og misforståelser, og det er en stor årsag til fravær på arbejdspladsen. Langvarig eller kronisk stress kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser for personen og har store økonomiske omkostninger for virksomheden. Det er derfor fornuftigt at fokusere på stress i arbejdsmiljøarbejdet, så man undgår stressede medarbejdere. For heldigvis kan stress for det meste forebygges og håndteres effektivt. Og jo før, der iværksættes handlinger, desto større chance er der for at minimere skaderne.


Stresshåndtering og stressforebyggelse

Der er forskel på at have travlt og være stresset. Det er ikke skadeligt at have travlt, hvis blot man af og til ser et positivt resultat af denne travlhed. For at forebygge stress er det bedst, hvis der er mulighed for at “lade op” af og til.
Opstår der arbejdsrelateret stress er den mest effektive måde til stresshåndtering at skabe en øget viden om stress. En god dialog mellem ledere og medarbejdere i pressede perioder og målrettet arbejde på at reducere risikofaktorer er afgørende for god håndtering af stress.

Arbejdsrelateret stress rammer både på individ-, gruppe- og organisationsniveau og skal derfor også håndteres på forskellige organisatoriske niveauer.

Få hjælp til forebyggelse af stress på arbejdspladsen

Vi tilbyder hjælp til at forebygge stress på 3 niveauer.

1. Hjælp til stress på virksomhedsniveau

I forhold til virksomheden kigger vi på, hvordan systemer hænger sammen.

 • Hvordan er arbejdet organiseret (bl.a. balancen mellem krav til medarbejderne i forhold til muligheden for at imødekomme disse krav)?
 • Hvordan prioriteres arbejdsopgaver?
 • Er der rolleklarhed? – dvs. om alle ved, hvad der forventes af dem, og hvem der har ansvaret for hvad
 • Hvordan fungerer ledelse og samarbejde? 
 • Hvordan er de fysiske rammer?

Vi gennemgår hele organisationen/virksomheden og kommer med forslag til trimning af organisationen, så arbejdsstress minimeres.


2. Hjælp til stress på afdelingsniveau


På afdelingsniveau kigger vi på samarbejdsmønstre.

 • Hvordan er tonen mellem kollegerne?
 • Hvad fremmer samarbejdet, og hvad hæmmer det?

Stress i en afdeling vil typisk udløse skænderier, konflikter og mobning.


3. Hjælp til stress på individniveau
Her arbejder vi med den enkelte og løser individuelle problemer og kriser. Vi arbejder også med at give den enkelte konkrete værktøjer, som kan bruges i dagligdagen. Vi tilbyder både kurser for medarbejdergrupper og personlige samtaler tilpasset henholdsvis ledere og medarbejdere.

Forebyggelse af stress er det vigtigste for at undgå stress og sygefravær. Derfor giver dialog om stressforebyggelse udbytte for alle i virksomheden, både hvad angår de menneskelige omkostninger men også de økonomiske omkostninger.

Kontakt os

Vil I sikre et sundt arbejdsmiljø og trivsel i virksomheden?

Vi er klar til at hjælpe med problematikker eller udvikling vedrørende jeres psykiske arbejdsmiljø.

Hvordan er Avidenz som samarbejdspartner?

Vi vil være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø.

Vi tager altid udgangspunkt i den aktuelle virksomhed og tilpasser vores hjælp og rådgivning til lige præcis jeres ønsker og behov. Sammen med jer finder vi ud af, hvor udviklingspotentialet er, og hvad der bør arbejdes med.

Hos Avidenz stræber vi efter at være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø. Vi går meget op i at skabe gode relationer med de mennesker, vi samarbejder med, og samtidig udfører vi alle opgaver med stor ekspertise og engagement. Derudover lægger vi vægt på en åben, ærlig og ligeværdig kommunikation.

Vi indleder altid et samarbejde med en afstemning af jeres ønsker og forventninger. Virksomheder er forskellige, og derfor kræver det en individuel vurdering af indsatsområderne. Formålet er dog altid at forebygge og skabe økonomisk tryghed og udbytte gennem:

 • Glade og motiverede medarbejdere/trivsel
 • Færre ulykker/arbejdsskader
 • Færre sygedage
 • Øget produktivitet
 • Øget konkurrenceevne
 • Større kundetilfredshed

Og det hele selvfølgelig kombineret med at sikre, at virksomheden lever op til diverse regler og lovkrav.

Når I indgår et samarbejde med os, er der grundlæggende 2 forskellige måder, det kan gøres på. Her skiller vi os også ud fra andre leverandører i vores branche.

De to samarbejdsformer er:

 1. Virksomhedsaftale
 2. Uden virksomhedsaftale

Virksomhedsaftale
En virksomhedsaftale er en aftale om et løbende samarbejde omkring jeres arbejdsmiljø. Samarbejdet indledes ofte med en vurdering af omfanget af arbejdsmiljøarbejdet ud fra jeres ønsker og behov for vores hjælp. Virksomhedsaftalen fungerer som en slags klippekortsaftale, hvor I køber et antal rådgivningstimer pr. år, som er afstemt med jer. Timerne kan naturligvis variere fra år til år. Dermed kender I jeres budget, og I skal ikke til at modtage et nyt tilbud fra os, hver gang I har et ønske om at få løst en ny opgave. Så er det bare at ringe til jeres kontaktperson, og hvis der er timer tilbage i jeres aftale bliver tiden til opgaven bare taget der fra. Alternativt tilkøber I blot flere timer på aftalen. Nemt, hurtigt og billigt.

I får tilknyttet en fast kontaktkonsulent, som I lærer godt at kende og som hjælper jer med mange af de almindelige opgaver som APV, arbejdsmiljødrøftelse, sikkerhedsrunderinger m.v. 

Uden virksomhedsaftale
Har I ikke behov for et løbende samarbejde med os, så kan I naturligvis købe vores hjælp uden en virksomhedsaftale. Vi vil sammen med jer afdække jeres behov og ønsker – og på den baggrund modtager I et konkret tilbud på en løsning.

Vi har en række højt fagligt kvalificerede konsulenter til at varetage de forskellige krav og nicher hos virksomhederne. Kunder med en virksomhedsaftale får altid en fast kontaktkonsulent, men det er altid en specialiseret konsulent, som bliver koblet på den enkelte opgave afhængig af indholdet i denne. Dermed er det altid de bedst kvalificerede medarbejdere, der løser de aktuelle opgaver for jer.

Samarbejdet med os giver jer en stor fordel, når I skal give tilbud til kunder. I lever nemlig op til de krav om styr på arbejdsmiljø, dokumentationer m.m. som arbejdstilsynet og andre myndigheder kræver og som flere og flere kunder også efterspørger – nogle på grund af krav fra deres kunder osv.

Desuden vil samarbejdet medvirke til at gøre virksomheden attraktiv som arbejdsplads og dermed både kunne være med til at fastholde og tiltrække velkvalificerede medarbejdere.

Klaus Witved, INOX:
“Der er mange gode ting og fordele ved at samarbejde med Avidenz, men det aller bedste er det personlige forhold, vi har fået til kontaktkonsulenten gennem et løbende samarbejde gennem mange år efterhånden. Den relation er helt unik. Samtidig har vi haft kontakt med mange andre fagkonsulenter fra Avidenz, da vores kontaktkonsulent altid ved, hvilken anden fagkonsulent, han kan trække ind over opgaver, som er uden for hans eget specialistområde. Og disse konsulenter har også altid været yderst kompetente. Dette er en tryg måde at samarbejde på for os som virksomhed, for vi er altid sikre på kvaliteten af rådgivningen, og at opgaverne bliver løst af en med de rette kompetencer.”

 

Jan Nielsen, System TM
“Det er rigtig rart med en fast konsulent tilknyttet, som kender huset og vores rytme. Så skal vi ikke starte forfra hele tiden, og vi får altid hurtig respons og hjælp ved problemstillinger. Denne relation sætter vi stor pris på. Gennem vores virksomhedsaftale får vi også hjælp til at afholde AMU-møder, revidere handlingsplaner m.m. – det er rart ikke at skulle tænke på, så vi kan koncentrere os om driften af virksomheden, der har 1. prioritet hos os.

Vi anvender også Avidenz’ digitale arbejdsmiljøsystem, SOSWEB, så vi har alt liggende digitalt. Alle har dermed let adgang til APV, handlingsplaner, kemiske instruktioner m.m.. Systemet giver os overblik og en sikkerhed for, at der er styr på det hele så som lovpligtige eftersyn og møder.
Med app’en der hører til systemet, er det endnu lettere og hurtigt at finde diverse dokumenter frem.”

Vi har en klar vision om at være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø. Det gør vi gennem blandt andet med dyb forankring i vores værdier:

 • Samarbejde
 • Professionalisme
 • Anerkendelse
 • Kommunikation

Kontakt vores hovedkontor på telefon 66 17 34 55 eller på info@avidenz.dk for en uforpligtende snak om mulighederne for et samarbejde om jeres arbejdsmiljøarbejde.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Vi har konsulenter i hele landet

Vi vil være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø.

Vores hovedkontor ligger i Odense, og vi har konsulenter fordelt over hele landet. Vi er derfor ikke langt fra dig.