Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Bygge og anlæg

Der stilles store krav til sikkerheden på byggepladser og dermed til dig, uanset om du er bygherre, entreprenør eller medarbejder på et byggeprojekt. Ulykker på byggepladser betyder ofte sygedage, forsinkelser i byggeriet og påbud fra Arbejdstilsynet. Det medfører flere negative økonomiske konsekvenser og koster virksomhederne mange penge.

For at undgå sådanne situationer er det vigtigt at overholde sikkerhedskravene på byggepladsen og have styr på det ansvar, som påhviler de forskellige parter, der er involveret i byggeriet. 

Få hjælp til sikkerhed på byggepladsen

Hos Avidenz har vi uddannede koordinatorer for arbejdsmiljø på byggepladser. Vi hjælper din virksomhed med at sikre den nødvendige sikkerhed på byggepladsen ved at få styr på alle sikkerhedskravene og ansvaret som bygherre. Vores sikkerhedskoordinatorer tilbyder også helt konkret at foretage risikovurderinger og på den baggrund at udarbejde en Arbejdsprocesvurdering (APV) samt Plan for sikkerhed og sundhed (PSS), som implementeres på byggepladsen.

Kontakt os for at høre nærmere eller få hjælp til dele af processen ved et byggeprojekt afhængig af jeres ønsker og behov.
Du kan også læse mere om de forskellige processer, der skal være styr på herunder.


Bygherrens ansvar og pligter

Som bygherre har man en række forpligtelser i henhold til Arbejdsmiljøloven. Bygherren har det koordinerende ansvar, når der på en byggeplads er mere end én arbejdsgiver. Hvis der samtidigt beskæftiges flere end 10 personer har bygherren også ansvaret for, at der bliver udarbejdet en plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Foregår der særligt farligt arbejde på pladsen, skal der altid udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed uanset antallet af beskæftigede på byggepladsen. Har byggeriet en vis størrelse, skal bygherren også anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet.
Bygherren må gerne bede andre om hjælp til koordineringen m.m., men vær opmærksom på, at du som bygherre altid har det juridiske ansvar. Derfor vil eventuelle påbud og rådgivningspåbud tilfalde bygherren, ligesom bygherren også kan blive erstatningspligtig, hvis der sker en ulykke.


Arbejdsmiljøkoordinator for byggepladser

Ved ethvert bygge- og anlægsarbejde, hvor det forventes, at der vil være mere end én arbejdsgiver til stede på byggepladsen samtidigt, skal bygherren udpege en eller flere arbejdsmiljøkoordinatorer.
Ifølge bygherrebekendtgørelsen skelnes der mellem at være arbejdsmiljøkoordinator under projekteringen (P) og arbejdsmiljøkoordinator under udførelsen (B) af bygge- og anlægsprojektet.

 • Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal udpeges senest, når projekteringen af det med bygherren aftalte bygge- og anlægsprojekt igangsættes
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal udpeges senest, når byggepladsen etableres

Det kan godt være den samme person, der er koordinator P og B. Det kræver dog, at personen har de kompetencer, der skal til for at udføre begge dele.

Krav til koordinatorer af arbejdsmiljøarbejdet

En række krav gælder på alle byggepladser, hvor flere arbejdsgivere er beskæftiget. Men der er også nogle krav, der alene gælder for byggepladser af en vis størrelse. Præcis hvilke opgaver koordinatoren skal udføre og hvilke kompetencer vedkommende skal have, afhænger af hvor mange personer, der kommer til at arbejde på byggepladsen samtidigt.


PSS – Plan for sikkerhed og sundhed

Som beskrevet tidligere har bygherren pligt til at sørge for, at der bliver udarbejdet en plan for sikkerhed og sundhed ved nogle byggeprojekter.
Planen skal udarbejdes i projekteringsfasen og herefter løbende opdateres under byggefasen. Planen er et styringsredskab, som har til formål at sikre et godt arbejdsmiljø for de personer, der arbejder på byggepladsen.
Når koordinatoren udarbejder Plan for sikkerhed og sundhed, er der både en lang række af ting og hensyn, han skal sikre sig, før byggefasen starter, og der er en lang række regler for, hvad selve planen skal indeholde. Der er så mange ting, at vi umuligt kan nævne det hele fyldestgørende her, så i stedet anbefaler vi jer at kontakte os for at høre nærmere, og eventuelt få hjælp af vores uddannede koordinatorer for arbejdsmiljø til at udarbejde og styre planen.


APV (Arbejdsprocesvurdering)

På en byggesag skal der også foretages en risikovurdering af særligt farligt arbejde, der ikke er beskrevet i den almindelige APV. På den baggrund skal der udarbejdes en specifik APV, som kaldes Arbejdsprocesvurdering.
Arbejdsprocesvurderingen beskriver altså de sikkerhedsrisici, der er forbundet med arbejdet på den specifikke sag og fungerer på den måde som en risikoanalyse af jeres byggeri.
Eksempler på typiske arbejdsopgaver, der skal beskrives i en Arbejdsprocesvurdering, er montering af beton-elementer, at nedlægge fjernvarme, at opsætte tagkonstruktioner og at isolere lofter.
De særlige forhold kan for eksempel fremgå af udbudsmaterialet eller af bygherrens plan.
Den sagsspecifikke APV må ikke forveksles med Plan for sikkerhed og sundhed (PSS).
Ligesom med den almindelige APV skal Arbejdsprocesvurderingen være tilgængelig for alle medarbejdere på byggepladsen.

Vi er her for at hjælpe

Vi har et hold af konsulenter, der alle har et grundigt kendskab til arbejdsmiljøbranchen. Derudover har alle nogle spidskompetencer, der gør, at vi er i stand til at løse specialistopgaver.

Syddanmark

René Florczak
Trivsel/coaching/tekniker/
souschef

Syddanmark

Morten Staal
Ingeniør

Syddanmark

Jesper Klevang
Fysioterapeut

Hvordan er Avidenz som samarbejdspartner?

Vi vil være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø.

Vi tager altid udgangspunkt i den aktuelle virksomhed og tilpasser vores hjælp og rådgivning til lige præcis jeres ønsker og behov. Sammen med jer finder vi ud af, hvor udviklingspotentialet er, og hvad der bør arbejdes med.

Hos Avidenz stræber vi efter at være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø. Vi går meget op i at skabe gode relationer med de mennesker, vi samarbejder med, og samtidig udfører vi alle opgaver med stor ekspertise og engagement. Derudover lægger vi vægt på en åben, ærlig og ligeværdig kommunikation.

Vi indleder altid et samarbejde med en afstemning af jeres ønsker og forventninger. Virksomheder er forskellige, og derfor kræver det en individuel vurdering af indsatsområderne. Formålet er dog altid at forebygge og skabe økonomisk tryghed og udbytte gennem:

 • Glade og motiverede medarbejdere/trivsel
 • Færre ulykker/arbejdsskader
 • Færre sygedage
 • Øget produktivitet
 • Øget konkurrenceevne
 • Større kundetilfredshed

Og det hele selvfølgelig kombineret med at sikre, at virksomheden lever op til diverse regler og lovkrav.

Når I indgår et samarbejde med os, er der grundlæggende 2 forskellige måder, det kan gøres på. Her skiller vi os også ud fra andre leverandører i vores branche.

De to samarbejdsformer er:

 1. Virksomhedsaftale
 2. Uden virksomhedsaftale

Virksomhedsaftale
En virksomhedsaftale er en aftale om et løbende samarbejde omkring jeres arbejdsmiljø. Samarbejdet indledes ofte med en vurdering af omfanget af arbejdsmiljøarbejdet ud fra jeres ønsker og behov for vores hjælp. Virksomhedsaftalen fungerer som en slags klippekortsaftale, hvor I køber et antal rådgivningstimer pr. år, som er afstemt med jer. Timerne kan naturligvis variere fra år til år. Dermed kender I jeres budget, og I skal ikke til at modtage et nyt tilbud fra os, hver gang I har et ønske om at få løst en ny opgave. Så er det bare at ringe til jeres kontaktperson, og hvis der er timer tilbage i jeres aftale bliver tiden til opgaven bare taget der fra. Alternativt tilkøber I blot flere timer på aftalen. Nemt, hurtigt og billigt.

I får tilknyttet en fast kontaktkonsulent, som I lærer godt at kende og som hjælper jer med mange af de almindelige opgaver som APV, arbejdsmiljødrøftelse, sikkerhedsrunderinger m.v. 

Uden virksomhedsaftale
Har I ikke behov for et løbende samarbejde med os, så kan I naturligvis købe vores hjælp uden en virksomhedsaftale. Vi vil sammen med jer afdække jeres behov og ønsker – og på den baggrund modtager I et konkret tilbud på en løsning.

Vi har en række højt fagligt kvalificerede konsulenter til at varetage de forskellige krav og nicher hos virksomhederne. Kunder med en virksomhedsaftale får altid en fast kontaktkonsulent, men det er altid en specialiseret konsulent, som bliver koblet på den enkelte opgave afhængig af indholdet i denne. Dermed er det altid de bedst kvalificerede medarbejdere, der løser de aktuelle opgaver for jer.

Samarbejdet med os giver jer en stor fordel, når I skal give tilbud til kunder. I lever nemlig op til de krav om styr på arbejdsmiljø, dokumentationer m.m. som arbejdstilsynet og andre myndigheder kræver og som flere og flere kunder også efterspørger – nogle på grund af krav fra deres kunder osv.

Desuden vil samarbejdet medvirke til at gøre virksomheden attraktiv som arbejdsplads og dermed både kunne være med til at fastholde og tiltrække velkvalificerede medarbejdere.

Klaus Witved, INOX:
“Der er mange gode ting og fordele ved at samarbejde med Avidenz, men det aller bedste er det personlige forhold, vi har fået til kontaktkonsulenten gennem et løbende samarbejde gennem mange år efterhånden. Den relation er helt unik. Samtidig har vi haft kontakt med mange andre fagkonsulenter fra Avidenz, da vores kontaktkonsulent altid ved, hvilken anden fagkonsulent, han kan trække ind over opgaver, som er uden for hans eget specialistområde. Og disse konsulenter har også altid været yderst kompetente. Dette er en tryg måde at samarbejde på for os som virksomhed, for vi er altid sikre på kvaliteten af rådgivningen, og at opgaverne bliver løst af en med de rette kompetencer.”

 

Jan Nielsen, System TM
“Det er rigtig rart med en fast konsulent tilknyttet, som kender huset og vores rytme. Så skal vi ikke starte forfra hele tiden, og vi får altid hurtig respons og hjælp ved problemstillinger. Denne relation sætter vi stor pris på. Gennem vores virksomhedsaftale får vi også hjælp til at afholde AMU-møder, revidere handlingsplaner m.m. – det er rart ikke at skulle tænke på, så vi kan koncentrere os om driften af virksomheden, der har 1. prioritet hos os.

Vi anvender også Avidenz’ digitale arbejdsmiljøsystem, SOSWEB, så vi har alt liggende digitalt. Alle har dermed let adgang til APV, handlingsplaner, kemiske instruktioner m.m.. Systemet giver os overblik og en sikkerhed for, at der er styr på det hele så som lovpligtige eftersyn og møder.
Med app’en der hører til systemet, er det endnu lettere og hurtigt at finde diverse dokumenter frem.”

Vi har en klar vision om at være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø. Det gør vi gennem blandt andet med dyb forankring i vores værdier:

 • Samarbejde
 • Professionalisme
 • Anerkendelse
 • Kommunikation

Kontakt vores hovedkontor på telefon 66 17 34 55 eller på info@avidenz.dk for en uforpligtende snak om mulighederne for et samarbejde om jeres arbejdsmiljøarbejde.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Kontakt os

Vil I sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø i virksomheden?

Uanset om I vil fastholde eller udvikle jeres arbejdsmiljø og har brug for rådgivning og løsninger, så er vi klar til at hjælpe.

Vi har konsulenter i hele landet

Vi vil være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø.

Vores hovedkontor ligger i Odense, og vi har konsulenter fordelt over hele landet. Vi er derfor ikke langt fra dig.