Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Produktblade

Herunder finder du produktblade på mange af vores ydelser. Kilk på linket, og hent en pdf. 

ADR-konventionen

- transport af farligt gods

Akustik

- måling, beregning og vurdering af de akustiske forhold

APV (Arbejdspladsvurdering)

- planlægning, kortlægning, prioritering og handlingsplan

Arbejdshygiejniske målinger

- måling af luftforureninger i virksomheden

Arbejdsmiljødrøftelse og årsplan

- den lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse i virksomheden

Arbejdsmiljøgennemgang

- gennemgang af det administrative og materielle arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøledelse

- arbejdsmiljøledelsessystem efter ISO 45001

ATEX-APV

- zoneklassificering og risikovurdering i ATEX-områder

Beredskabsplan

- sikkert beredskab ved ulykker og uønskede hændelser

CE-mærkning

- af maskiner og maskinanlæg

Ekstern sikkerhedsleder

- effektiv mødeledelse og opdatering på lovgivning

Ergonmisk gennemgang af produktionen

- arbejdsstillinger og indretning af arbejdspladsen

Ergonomisk gennemgang på kontoret

- arbejdsstillinger og indretning af arbejdspladsen

Få styr på kemien

- få ryddet ud i produkterne, og få styr på dokumentationen

Helbredskontrol for natarbejdere

- udføres af sundhedsfagligt personale

Høretest

- giv medarbejderne adgang til undersøgelse af hørelsen

Indeklima

- kortlægning, vurdering og forbedring

Lovpligtig kontrol af trykluft til åndedrætsværn

- en årlig analyse af luftkvaliteten

Miljøgodkendelse

- anmeldelse efter maskinværksteds-bekendtgørelsen

Ny- og ombygning

- arbejds- og miljørådgivning fra idé til færdigt byggeri

Organisatorisk coaching - udvikling via dialog

- udnyt potentialet hos den enkelte medarbejder i teamet og organisationen

Psykisk arbejdsmiljø

- tag temperaturen på det psykiske arbejdsmiljø

Stresshåndtering

- kend dine grænser, og få praktiske værktøjer til dagligdagen

Støj

- støjniveau og støjbelastning

Sundhedstjek

- tag temperaturen på sundheden

Ventilation

- kortlægning, rådgivning og vurdering