Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Trivselsundersøgelse

Medarbejdernes trivsel er et centralt omdrejningspunkt for engagement, produktivitet og udvikling i virksomheden. En kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø ved hjælp af en trivselsundersøgelse kan derfor være et værktøj, der er værd at prioritere for ledelsen.

Trivselsundersøgelsen er et godt dialoggrundlag for en målrettet indsats til at styrke arbejdsforhold og trivsel.

Hos Avidenz tilbyder vi at foretage trivselsundersøgelser, der er baseret på NFAs (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) forskning og anbefalinger.

Vi  har ligeledes udviklet en simpel trivselsmåling, hvor virksomheden kan lave en screening af trivslen i organisationen. Vi har gennemført denne screening hos mange kunder, og vi kan derfor benchmarke denne måling op mod andre virksomheder, hvis I ønsker det. 

Proceduren for trivselsundersøgelsen

Gennemførelsen af trivselsundersøgelsen forgår på følgende måde:

 • Planlægning af undersøgelsen med ledelse, AMO og eventuelt samarbejdsudvalg
 • Information før gennemførelse af undersøgelsen
 • Indsamling af data via spørgeskemaer og interviews
 • Bearbejdning og formidling af resultater med anbefalinger til eventuelle tiltag
 • Aktivitetsplan for udvikling og/eller fastholdelse af trivslen i virksomheden
 • Forløbet med implementering af aktiviteter
 • Evaluering på gennemførte aktiviteter
 • Eventuel bistand i indsatsfasen efter behov


Indholdet i trivselsundersøgelsen kan blandt andet omfatte:

 • Krav i arbejdet (stor arbejdsmængde og tidspres samt uklare og modstridende krav i arbejdet)
 • Arbejdets organisering og indhold
 • Ledelse og samarbejde
 • Helbred og velbefindende
 • Krænkende adfærd


Efter trivselsundersøgelsen får I nogle løsningsforslag til bedre trivsel, og vi udarbejder en handlingsplan for eventuelle tiltag. 
Det er vigtigt at påpege, at en undersøgelse fokuserer på “system”-fejl og ikke hænger enkeltpersoner ud. Spørgeskemaerne kan desuden udfyldes anonymt.

Et undersøgelsesforløb kan indgå som en del af den lovpligtige APV, som også skal indeholde et afsnit om det psykiske arbejdsmiljø. 


Organisationspsykologer

Vi samarbejder med organisationspsykologer, der kan hjælpe med konkrete organisations-udviklingsprojekter, hvis det ønskes efter vores kortlægning.

Kontakt os

Vil I sikre et sundt arbejdsmiljø og trivsel i virksomheden?

Vi er klar til at hjælpe med problematikker eller udvikling vedrørende jeres psykiske arbejdsmiljø.

Hvordan er Avidenz som samarbejdspartner?

Vi vil være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø.

Vi tager altid udgangspunkt i den aktuelle virksomhed og tilpasser vores hjælp og rådgivning til lige præcis jeres ønsker og behov. Sammen med jer finder vi ud af, hvor udviklingspotentialet er, og hvad der bør arbejdes med.

Hos Avidenz stræber vi efter at være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø. Vi går meget op i at skabe gode relationer med de mennesker, vi samarbejder med, og samtidig udfører vi alle opgaver med stor ekspertise og engagement. Derudover lægger vi vægt på en åben, ærlig og ligeværdig kommunikation.

Vi indleder altid et samarbejde med en afstemning af jeres ønsker og forventninger. Virksomheder er forskellige, og derfor kræver det en individuel vurdering af indsatsområderne. Formålet er dog altid at forebygge og skabe økonomisk tryghed og udbytte gennem:

 • Glade og motiverede medarbejdere/trivsel
 • Færre ulykker/arbejdsskader
 • Færre sygedage
 • Øget produktivitet
 • Øget konkurrenceevne
 • Større kundetilfredshed

Og det hele selvfølgelig kombineret med at sikre, at virksomheden lever op til diverse regler og lovkrav.

Når I indgår et samarbejde med os, er der grundlæggende 2 forskellige måder, det kan gøres på. Her skiller vi os også ud fra andre leverandører i vores branche.

De to samarbejdsformer er:

 1. Virksomhedsaftale
 2. Uden virksomhedsaftale

Virksomhedsaftale
En virksomhedsaftale er en aftale om et løbende samarbejde omkring jeres arbejdsmiljø. Samarbejdet indledes ofte med en vurdering af omfanget af arbejdsmiljøarbejdet ud fra jeres ønsker og behov for vores hjælp. Virksomhedsaftalen fungerer som en slags klippekortsaftale, hvor I køber et antal rådgivningstimer pr. år, som er afstemt med jer. Timerne kan naturligvis variere fra år til år. Dermed kender I jeres budget, og I skal ikke til at modtage et nyt tilbud fra os, hver gang I har et ønske om at få løst en ny opgave. Så er det bare at ringe til jeres kontaktperson, og hvis der er timer tilbage i jeres aftale bliver tiden til opgaven bare taget der fra. Alternativt tilkøber I blot flere timer på aftalen. Nemt, hurtigt og billigt.

I får tilknyttet en fast kontaktkonsulent, som I lærer godt at kende og som hjælper jer med mange af de almindelige opgaver som APV, arbejdsmiljødrøftelse, sikkerhedsrunderinger m.v. 

Uden virksomhedsaftale
Har I ikke behov for et løbende samarbejde med os, så kan I naturligvis købe vores hjælp uden en virksomhedsaftale. Vi vil sammen med jer afdække jeres behov og ønsker – og på den baggrund modtager I et konkret tilbud på en løsning.

Vi har en række højt fagligt kvalificerede konsulenter til at varetage de forskellige krav og nicher hos virksomhederne. Kunder med en virksomhedsaftale får altid en fast kontaktkonsulent, men det er altid en specialiseret konsulent, som bliver koblet på den enkelte opgave afhængig af indholdet i denne. Dermed er det altid de bedst kvalificerede medarbejdere, der løser de aktuelle opgaver for jer.

Samarbejdet med os giver jer en stor fordel, når I skal give tilbud til kunder. I lever nemlig op til de krav om styr på arbejdsmiljø, dokumentationer m.m. som arbejdstilsynet og andre myndigheder kræver og som flere og flere kunder også efterspørger – nogle på grund af krav fra deres kunder osv.

Desuden vil samarbejdet medvirke til at gøre virksomheden attraktiv som arbejdsplads og dermed både kunne være med til at fastholde og tiltrække velkvalificerede medarbejdere.

Klaus Witved, INOX:
“Der er mange gode ting og fordele ved at samarbejde med Avidenz, men det aller bedste er det personlige forhold, vi har fået til kontaktkonsulenten gennem et løbende samarbejde gennem mange år efterhånden. Den relation er helt unik. Samtidig har vi haft kontakt med mange andre fagkonsulenter fra Avidenz, da vores kontaktkonsulent altid ved, hvilken anden fagkonsulent, han kan trække ind over opgaver, som er uden for hans eget specialistområde. Og disse konsulenter har også altid været yderst kompetente. Dette er en tryg måde at samarbejde på for os som virksomhed, for vi er altid sikre på kvaliteten af rådgivningen, og at opgaverne bliver løst af en med de rette kompetencer.”

 

Jan Nielsen, System TM
“Det er rigtig rart med en fast konsulent tilknyttet, som kender huset og vores rytme. Så skal vi ikke starte forfra hele tiden, og vi får altid hurtig respons og hjælp ved problemstillinger. Denne relation sætter vi stor pris på. Gennem vores virksomhedsaftale får vi også hjælp til at afholde AMU-møder, revidere handlingsplaner m.m. – det er rart ikke at skulle tænke på, så vi kan koncentrere os om driften af virksomheden, der har 1. prioritet hos os.

Vi anvender også Avidenz’ digitale arbejdsmiljøsystem, SOSWEB, så vi har alt liggende digitalt. Alle har dermed let adgang til APV, handlingsplaner, kemiske instruktioner m.m.. Systemet giver os overblik og en sikkerhed for, at der er styr på det hele så som lovpligtige eftersyn og møder.
Med app’en der hører til systemet, er det endnu lettere og hurtigt at finde diverse dokumenter frem.”

Vi har en klar vision om at være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø. Det gør vi gennem blandt andet med dyb forankring i vores værdier:

 • Samarbejde
 • Professionalisme
 • Anerkendelse
 • Kommunikation

Kontakt vores hovedkontor på telefon 66 17 34 55 eller på info@avidenz.dk for en uforpligtende snak om mulighederne for et samarbejde om jeres arbejdsmiljøarbejde.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Vi har konsulenter i hele landet

Vi vil være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø.

Vores hovedkontor ligger i Odense, og vi har konsulenter fordelt over hele landet. Vi er derfor ikke langt fra dig.