Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

ATEX

ATEX står for ATmosphere EXplosible, som oversat til dansk betyder eksplosive atmosfærer. ATEX vedrører mere konkret områder, hvor letantændelige væsker, dampe, gasser og lignende forekommer i en blanding med ilt, der kan antændes og dermed skabe en eksplosion.

Eksplosioner på arbejdspladser er ofte alvorlige og har store menneskelige og økonomiske omkostninger. Derfor omhandler ATEX også i høj grad om sikkerheden for medarbejderne på arbejdspladser, hvor der er eksplosive atmosfærer.  

 

Få hjælp til at forebygge ulykker i eksplosive atmosfærer

Hos Avidenz har vi stor praktisk erfaring i at rådgive virksomheder om ATEX. Er I det mindste i tvivl, om der er eksplosionsfarer i jeres virksomhed, så lad os gennemgå jeres arbejdsprocesser for at fastslå om dette er tilfældet eller ej. Er der herefter behov for det, tilbyder vi at hjælpe jer med alle aspekter vedrørende ATEX som både omfatter zoneklassificering og ATEX-APV. Dermed er I sikre på, at jeres medarbejdere kan arbejde sikkert, og at I overholder lovgivningen.  Kontakt os for at aftale nærmere

I kan læse herunder, hvad det omfatter.

ATEX klassifikation

På virksomheder med eksplosive atmosfærer har arbejdsgiverne pligt til at gennemgå virksomheden for at identificere, klassificere og afmærke de eksplosionsfarlige områder.

Arbejdsgiverne skal først og fremmest vurdere hvor, hvordan og hvornår de brandfarlige stoffer kan blive blandet med luften og skabe en eksplosiv atmosfære. Kan en eksplosiv atmosfære ikke afvises, skal der foretages en zone-klassificering.

Zone-klassificeringen danner baggrund for valget af det udstyr/maskiner, der må være i zonerne.


ATEX APV

Foruden Zone-klassificeringen skal der udarbejdes en ATEX APV, når der er risiko for eksplosion. ATEX APV’en skal beskrive hvor og hvornår, der er risiko for eksplosion. Desuden skal den beskrive, hvilke forholdsregler, der er taget for at mindske risikoen.

Det er typisk på arbejdspladser, hvor der svejses, males, slibes, flammeskæres eller arbejdes med brandfarlige gasser eller stoffer som cellulosefortynder, at der er behov for en ATEX APV. Ofte vil det dreje sig om maskin- tømrer- og snedkerværksteder, men der kan selvfølgelig også være andre steder, hvor det er påkrævet med en ATEX APV.


Kortlægning og dokumentation ved en ATEX APV

Ved en ATEX APV starter man med en gennemgang af virksomheden for at vurdere risikoen for, at der kan forekomme eksplosiv atmosfære ved maskiner og processer. Desuden vurderes risikoen for, om elementer som eksempelvis elektrostatiske udladninger er til stede, og som vil kunne blive aktive og fungere som antændelseskilde.

Efter kortlægningen skal følgende punkter dokumenteres skriftligt:

 • Resultatet af kortlægningen og vurderingerne
 • Hvilke tiltag er der foretaget for at forebygge og beskytte mod eksplosioner
 • Oversigt over zoneinddelingen af eksplosionsfarlige områder – områderne skal desuden afmærkes
 • Oversigt over, i hvilke områder de tekniske og administrative foranstaltninger gælder – også uden for zoneklassificerede områder

ATEX APV’en skal være tilgængelig for alle medarbejdere og andre, der ønsker at se den.

En ATEX-APV skal udføres mindst hvert 3. år eller hyppigere ved væsentlige ændringer på arbejdspladsen eller i arbejdsprocesserne.


2 ATEX-direktiver

Der er 2 ATEX-direktiver, som ligger til grund for de mål, som virksomhederne skal overholde i forhold til ATEX. De omhandler begge sikring mod støv og gaseksplosioner.

Det ene direktiv (1992/92/EF) omhandler arbejdsstederne, og det andet direktiv (2014/34/EF) vedrører det materiel, som må anvendes i eksplosiv atmosfære.

Det første direktiv er rettet mod arbejdsgiverne, mens det andet direktiv vedrører fabrikanter og leverandører af materiel til anvendelse i eksplosiv atmosfære.

Vi er her for at hjælpe

Vi har et hold af konsulenter, der alle har et grundigt kendskab til arbejdsmiljøbranchen. Derudover har alle nogle spidskompetencer, der gør, at vi er i stand til at løse specialistopgaver.

Syddanmark

Morten Staal
Ingeniør

Syddanmark

Jørgen Gadegaard
Maskintekniker

Syddanmark

René Florczak
Trivsel/coaching/tekniker/
souschef

Midt- og Nordjylland

Daniel Sivkjær
Maskinmester

Hvordan er Avidenz som samarbejdspartner?

Vi vil være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø.

Vi tager altid udgangspunkt i den aktuelle virksomhed og tilpasser vores hjælp og rådgivning til lige præcis jeres ønsker og behov. Sammen med jer finder vi ud af, hvor udviklingspotentialet er, og hvad der bør arbejdes med.

Hos Avidenz stræber vi efter at være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø. Vi går meget op i at skabe gode relationer med de mennesker, vi samarbejder med, og samtidig udfører vi alle opgaver med stor ekspertise og engagement. Derudover lægger vi vægt på en åben, ærlig og ligeværdig kommunikation.

Vi indleder altid et samarbejde med en afstemning af jeres ønsker og forventninger. Virksomheder er forskellige, og derfor kræver det en individuel vurdering af indsatsområderne. Formålet er dog altid at forebygge og skabe økonomisk tryghed og udbytte gennem:

 • Glade og motiverede medarbejdere/trivsel
 • Færre ulykker/arbejdsskader
 • Færre sygedage
 • Øget produktivitet
 • Øget konkurrenceevne
 • Større kundetilfredshed

Og det hele selvfølgelig kombineret med at sikre, at virksomheden lever op til diverse regler og lovkrav.

Når I indgår et samarbejde med os, er der grundlæggende 2 forskellige måder, det kan gøres på. Her skiller vi os også ud fra andre leverandører i vores branche.

De to samarbejdsformer er:

 1. Virksomhedsaftale
 2. Uden virksomhedsaftale

Virksomhedsaftale
En virksomhedsaftale er en aftale om et løbende samarbejde omkring jeres arbejdsmiljø. Samarbejdet indledes ofte med en vurdering af omfanget af arbejdsmiljøarbejdet ud fra jeres ønsker og behov for vores hjælp. Virksomhedsaftalen fungerer som en slags klippekortsaftale, hvor I køber et antal rådgivningstimer pr. år, som er afstemt med jer. Timerne kan naturligvis variere fra år til år. Dermed kender I jeres budget, og I skal ikke til at modtage et nyt tilbud fra os, hver gang I har et ønske om at få løst en ny opgave. Så er det bare at ringe til jeres kontaktperson, og hvis der er timer tilbage i jeres aftale bliver tiden til opgaven bare taget der fra. Alternativt tilkøber I blot flere timer på aftalen. Nemt, hurtigt og billigt.

I får tilknyttet en fast kontaktkonsulent, som I lærer godt at kende og som hjælper jer med mange af de almindelige opgaver som APV, arbejdsmiljødrøftelse, sikkerhedsrunderinger m.v. 

Uden virksomhedsaftale
Har I ikke behov for et løbende samarbejde med os, så kan I naturligvis købe vores hjælp uden en virksomhedsaftale. Vi vil sammen med jer afdække jeres behov og ønsker – og på den baggrund modtager I et konkret tilbud på en løsning.

Vi har en række højt fagligt kvalificerede konsulenter til at varetage de forskellige krav og nicher hos virksomhederne. Kunder med en virksomhedsaftale får altid en fast kontaktkonsulent, men det er altid en specialiseret konsulent, som bliver koblet på den enkelte opgave afhængig af indholdet i denne. Dermed er det altid de bedst kvalificerede medarbejdere, der løser de aktuelle opgaver for jer.

Samarbejdet med os giver jer en stor fordel, når I skal give tilbud til kunder. I lever nemlig op til de krav om styr på arbejdsmiljø, dokumentationer m.m. som arbejdstilsynet og andre myndigheder kræver og som flere og flere kunder også efterspørger – nogle på grund af krav fra deres kunder osv.

Desuden vil samarbejdet medvirke til at gøre virksomheden attraktiv som arbejdsplads og dermed både kunne være med til at fastholde og tiltrække velkvalificerede medarbejdere.

Klaus Witved, INOX:
“Der er mange gode ting og fordele ved at samarbejde med Avidenz, men det aller bedste er det personlige forhold, vi har fået til kontaktkonsulenten gennem et løbende samarbejde gennem mange år efterhånden. Den relation er helt unik. Samtidig har vi haft kontakt med mange andre fagkonsulenter fra Avidenz, da vores kontaktkonsulent altid ved, hvilken anden fagkonsulent, han kan trække ind over opgaver, som er uden for hans eget specialistområde. Og disse konsulenter har også altid været yderst kompetente. Dette er en tryg måde at samarbejde på for os som virksomhed, for vi er altid sikre på kvaliteten af rådgivningen, og at opgaverne bliver løst af en med de rette kompetencer.”

 

Jan Nielsen, System TM
“Det er rigtig rart med en fast konsulent tilknyttet, som kender huset og vores rytme. Så skal vi ikke starte forfra hele tiden, og vi får altid hurtig respons og hjælp ved problemstillinger. Denne relation sætter vi stor pris på. Gennem vores virksomhedsaftale får vi også hjælp til at afholde AMU-møder, revidere handlingsplaner m.m. – det er rart ikke at skulle tænke på, så vi kan koncentrere os om driften af virksomheden, der har 1. prioritet hos os.

Vi anvender også Avidenz’ digitale arbejdsmiljøsystem, SOSWEB, så vi har alt liggende digitalt. Alle har dermed let adgang til APV, handlingsplaner, kemiske instruktioner m.m.. Systemet giver os overblik og en sikkerhed for, at der er styr på det hele så som lovpligtige eftersyn og møder.
Med app’en der hører til systemet, er det endnu lettere og hurtigt at finde diverse dokumenter frem.”

Vi har en klar vision om at være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø. Det gør vi gennem blandt andet med dyb forankring i vores værdier:

 • Samarbejde
 • Professionalisme
 • Anerkendelse
 • Kommunikation

Kontakt vores hovedkontor på telefon 66 17 34 55 eller på info@avidenz.dk for en uforpligtende snak om mulighederne for et samarbejde om jeres arbejdsmiljøarbejde.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Kontakt os

Vil I sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø i virksomheden?

Uanset om I vil fastholde eller udvikle jeres arbejdsmiljø og har brug for rådgivning og løsninger, så er vi klar til at hjælpe.

Vi har konsulenter i hele landet

Vi vil være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø.

Vores hovedkontor ligger i Odense, og vi har konsulenter fordelt over hele landet. Vi er derfor ikke langt fra dig.