Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Instruktioner og oplæring i kemi

Hvornår er der krav om skriftlige instruktioner og oplæring?

Kemiske stoffer og materialer kan udgøre en sundhedsrisiko, hvis de ikke håndteres rigtigt. Det er derfor vigtigt, at I har styr på den kemi der anvendes i jeres virksomhed, herunder også de processer hvor der dannes forurening, herunder svejserøg.
 
I forbindelse med de arbejdsprocesser, hvor der indgår eller udvikles farlig kemi er der krav om instruktioner af medarbejderne. 
I nogle tilfælde er en mundtlig instruktion af medarbejderne nok, men i en del tilfælde vil der være krav om skriftlige instruktioner. De kan udformes på mange forskellige måder.
 

På denne side kan I læse mere om, hvornår der kræves skriftlige instruktioner, og hvordan disse med fordel kan oprettes i vores digitale arbejdsmiljøsystem, SOSWEB. Her kan I hente dem enkeltvis eller samlet via den tilhørende app og/eller printe store plancher, som kan hænges op på væggen. 

Skriftlig instruktion kræves, hvis stofferne, materialerne eller processerne:

 • kan medføre forgiftning, kræft, hormonforstyrrelser og andre alvorlige helbredsskader (mutationer, fosterskader, allergi m.m.)
 • er særligt komplicerede arbejdsprocesser og forhold, som
  – stærkt varmeudviklende kemiske processer
  – kemiske processer, hvor der kan opstå trykstigning
  – processer med risiko for brand og eksplosion

Den skriftlige instruktion kan stadig være de tidligere (indtil 2019) lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger, men må nu også udarbejdes som piktogrammer, video, plakater og lignende. Det vigtigste er, at de enkelte medarbejdere både forstår og følger den sikkerhedsmæssige del af instruktionen.

Instruktionen og oplæringen skal mindst indeholde følgende:

 • Oplysninger om de farlige stoffer og materialer
  – bl.a. navn, risici ved arbejde med og udsættelse for dem, relevante grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og andre anvisninger
 • Oplysninger om håndtering, brug og opbevaring
  – herunder eventuelle anvendelsesbegrænsninger
 • Oplysninger om korrekt brug af personlige værnemidler og disses placering på arbejdspladsen
 • Sikkerhedsforanstaltninger ved uheld, f.eks. brand, spild og lignende
 • Bortskaffelse af stoffer og materialer samt værnemidler efter endt brug og øvrig håndtering af affald, herunder særligt mærket affald 

 

Krav til arbejde, som indebærer risiko for udsættelse for farlige stoffer og materialer

Følgende krav gælder altid:

 • Oversigt over farlige stoffer og materialer
 • En kemisk risikovurdering (kemisk APV) ved arbejdsprocesser, hvori der indgår farlige stoffer og materialer. Risikovurderingen er bl.a. udgangspunktet for instruktioner
 • Substitution af farlige stoffer, materialer og processer med mindre farlige – hvis muligt
 • Opdaterede sikkerhedsdatablade fra leverandører af farlige stoffer og materialer skal altid være tilgængelige for de ansatte – gerne på elektronisk form 

 

Instruktioner i det digitale system, SOSWEB

Ved at anvende vores digitale arbejdsmiljøsystem, SOSWEB, kan I med kemimodulet let få et overblik og dokumentation over alle de kemiske produkter, som I anvender i virksomheden. Det er muligt at udarbejde kemisk risikovurdering samt overskuelige instruktioner i systemet.

De ansatte kan yderligere hente instruktioner og sikkerhedsdatablade på deres mobiltelefon eller en tablet via den tilhørende app. Dermed har de dem altid med sig, uanset hvor de befinder sig. Dette er en stor fordel, hvis I har udekørende medarbejdere. Instruktionerne kan også oprettes samlet for alle kemikalier i store plancher. De kan printes i A3-format og hænges op i virksomheden.

Kontakt os på telefon 66 17 34 55 eller info@avidenz.dk, hvis I har spørgsmål til SOSWEB eller kemiske instruktioner og oplæring.

Vi er her for at hjælpe

Vi har et hold af konsulenter, der alle har et grundigt kendskab til arbejdsmiljøbranchen. Derudover har alle nogle spidskompetencer, der gør, at vi er i stand til at løse specialistopgaver.

Syddanmark

Eva Nielsen
Kemiingeniør

Midt- og Nordjylland

Winnie Ax
Kemiingeniør /miljøtekniker

Sjælland og Hovedstaden

Pernille J. Wulff
Kemiingeniør

Syddanmark

Carina E. Jessen
Cand. Scient i biologi og kemi

Hvordan er Avidenz som samarbejdspartner?

Vi vil være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø.

Vi tager altid udgangspunkt i den aktuelle virksomhed og tilpasser vores hjælp og rådgivning til lige præcis jeres ønsker og behov. Sammen med jer finder vi ud af, hvor udviklingspotentialet er, og hvad der bør arbejdes med.

Hos Avidenz stræber vi efter at være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø. Vi går meget op i at skabe gode relationer med de mennesker, vi samarbejder med, og samtidig udfører vi alle opgaver med stor ekspertise og engagement. Derudover lægger vi vægt på en åben, ærlig og ligeværdig kommunikation.

Vi indleder altid et samarbejde med en afstemning af jeres ønsker og forventninger. Virksomheder er forskellige, og derfor kræver det en individuel vurdering af indsatsområderne. Formålet er dog altid at forebygge og skabe økonomisk tryghed og udbytte gennem:

 • Glade og motiverede medarbejdere/trivsel
 • Færre ulykker/arbejdsskader
 • Færre sygedage
 • Øget produktivitet
 • Øget konkurrenceevne
 • Større kundetilfredshed

Og det hele selvfølgelig kombineret med at sikre, at virksomheden lever op til diverse regler og lovkrav.

Når I indgår et samarbejde med os, er der grundlæggende 2 forskellige måder, det kan gøres på. Her skiller vi os også ud fra andre leverandører i vores branche.

De to samarbejdsformer er:

 1. Virksomhedsaftale
 2. Uden virksomhedsaftale

Virksomhedsaftale
En virksomhedsaftale er en aftale om et løbende samarbejde omkring jeres arbejdsmiljø. Samarbejdet indledes ofte med en vurdering af omfanget af arbejdsmiljøarbejdet ud fra jeres ønsker og behov for vores hjælp. Virksomhedsaftalen fungerer som en slags klippekortsaftale, hvor I køber et antal rådgivningstimer pr. år, som er afstemt med jer. Timerne kan naturligvis variere fra år til år. Dermed kender I jeres budget, og I skal ikke til at modtage et nyt tilbud fra os, hver gang I har et ønske om at få løst en ny opgave. Så er det bare at ringe til jeres kontaktperson, og hvis der er timer tilbage i jeres aftale bliver tiden til opgaven bare taget der fra. Alternativt tilkøber I blot flere timer på aftalen. Nemt, hurtigt og billigt.

I får tilknyttet en fast kontaktkonsulent, som I lærer godt at kende og som hjælper jer med mange af de almindelige opgaver som APV, arbejdsmiljødrøftelse, sikkerhedsrunderinger m.v. 

Uden virksomhedsaftale
Har I ikke behov for et løbende samarbejde med os, så kan I naturligvis købe vores hjælp uden en virksomhedsaftale. Vi vil sammen med jer afdække jeres behov og ønsker – og på den baggrund modtager I et konkret tilbud på en løsning.

Vi har en række højt fagligt kvalificerede konsulenter til at varetage de forskellige krav og nicher hos virksomhederne. Kunder med en virksomhedsaftale får altid en fast kontaktkonsulent, men det er altid en specialiseret konsulent, som bliver koblet på den enkelte opgave afhængig af indholdet i denne. Dermed er det altid de bedst kvalificerede medarbejdere, der løser de aktuelle opgaver for jer.

Samarbejdet med os giver jer en stor fordel, når I skal give tilbud til kunder. I lever nemlig op til de krav om styr på arbejdsmiljø, dokumentationer m.m. som arbejdstilsynet og andre myndigheder kræver og som flere og flere kunder også efterspørger – nogle på grund af krav fra deres kunder osv.

Desuden vil samarbejdet medvirke til at gøre virksomheden attraktiv som arbejdsplads og dermed både kunne være med til at fastholde og tiltrække velkvalificerede medarbejdere.

Klaus Witved, INOX:
“Der er mange gode ting og fordele ved at samarbejde med Avidenz, men det aller bedste er det personlige forhold, vi har fået til kontaktkonsulenten gennem et løbende samarbejde gennem mange år efterhånden. Den relation er helt unik. Samtidig har vi haft kontakt med mange andre fagkonsulenter fra Avidenz, da vores kontaktkonsulent altid ved, hvilken anden fagkonsulent, han kan trække ind over opgaver, som er uden for hans eget specialistområde. Og disse konsulenter har også altid været yderst kompetente. Dette er en tryg måde at samarbejde på for os som virksomhed, for vi er altid sikre på kvaliteten af rådgivningen, og at opgaverne bliver løst af en med de rette kompetencer.”

 

Jan Nielsen, System TM
“Det er rigtig rart med en fast konsulent tilknyttet, som kender huset og vores rytme. Så skal vi ikke starte forfra hele tiden, og vi får altid hurtig respons og hjælp ved problemstillinger. Denne relation sætter vi stor pris på. Gennem vores virksomhedsaftale får vi også hjælp til at afholde AMU-møder, revidere handlingsplaner m.m. – det er rart ikke at skulle tænke på, så vi kan koncentrere os om driften af virksomheden, der har 1. prioritet hos os.

Vi anvender også Avidenz’ digitale arbejdsmiljøsystem, SOSWEB, så vi har alt liggende digitalt. Alle har dermed let adgang til APV, handlingsplaner, kemiske instruktioner m.m.. Systemet giver os overblik og en sikkerhed for, at der er styr på det hele så som lovpligtige eftersyn og møder.
Med app’en der hører til systemet, er det endnu lettere og hurtigt at finde diverse dokumenter frem.”

Vi har en klar vision om at være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø. Det gør vi gennem blandt andet med dyb forankring i vores værdier:

 • Samarbejde
 • Professionalisme
 • Anerkendelse
 • Kommunikation

Kontakt vores hovedkontor på telefon 66 17 34 55 eller på info@avidenz.dk for en uforpligtende snak om mulighederne for et samarbejde om jeres arbejdsmiljøarbejde.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Kontakt os

Vil I sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø i virksomheden?

Uanset om I vil fastholde eller udvikle jeres arbejdsmiljø og har brug for rådgivning og løsninger, så er vi klar til at hjælpe.

Vi har konsulenter i hele landet

Vi vil være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø.

Vores hovedkontor ligger i Odense, og vi har konsulenter fordelt over hele landet. Vi er derfor ikke langt fra dig.