Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Sikkerhedskulturkursus

Vil I blive klogere på, hvordan I sikrer en god sikkerhedskultur i virksomheden?

Mange arbejdsulykker skyldes en dårlig sikkerhedskultur. Som virksomhed er det vigtigt at tage ansvar for sikkerheden på arbejdspladsen og forebygge ulykker. En god sikkerhedskultur skaber ikke kun en tryg arbejdsplads for medarbejderne, men kan også have en positiv effekt på virksomhedens produktivitet og resultater. Ledernes og medarbejdernes engagement og indstilling til sikkerhed er derfor vigtig.

Hos Avidenz tilbyder vi at afholde et kursus i sikkerhedskultur, som bliver tilpasset lige præcis jeres virksomheds ønsker og behov. Her på siden kan du læse nærmere om kurset og finde relevante informationer.

Udbytte

Målet med kurset er at give deltagerne en generel viden om og indsigt i de grundlæggende begreber vedrørende sikkerhedskultur. Ved at deltage i et sikkerhedskulturkursus vil du lære om vigtigheden af en god sikkerhedskultur, og hvordan man kan styrke denne. Deltagerne lærer også om de “værktøjer”, der kan medvirke til at forbedre holdningerne til sikker adfærd og dermed være med til at forebygge arbejdsskader og øvrige hændelser. Kurset kan således hjælpe virksomheder med at opbygge en kultur, hvor sikkerhed prioriteres højt, og medarbejdere er engagerede i at bidrage til en sikker arbejdsplads.
 
En god sikkerhedskultur viser, at virksomheden tager ansvar og værner om medarbejdernes sundhed og sikkerhed. Dermed kan det også være med til at tiltrække medarbejdere.
 
 

Indholdet på et sikkerhedskulturkursus

Indholdet på kurset kan variere, da vi altid tager udgangspunkt i netop jeres virksomheds udfordringer. Vi indleder en dialog med jer, hvorefter det aftales nærmere, hvilke områder vi vil have fokus på i forbindelse med kurset.

Herunder er nævnt nogle af de områder, vi ofte oplever et behov for at komme omkring:

 • Hvorfor sker der ulykker/uhensigtsmæssig adfærd
 • Hvad er sikker adfærd, og hvorfor er det vigtigt?
 • Vision zero
 • Hvor er I mht. arbejdsmiljøindsatsen – og hvor vil I hen?
 • Læring af ulykker/øvrige hændelser vha. årsagsanalyse
 • Risikovurdering
 • Risikobevidsthed, indrapportering af nærved/observationer – vigtigheden af dette
 • Roller, ansvar og pligter i arbejdsmiljøarbejdet
 • Arbejdslederne og arbejdsmiljørepræsentanterne som rollemodeller
 • Kommunikation/information omkring arbejdsmiljø til kolleger og involvering af kolleger


Målgruppe

Et sikkerhedskulturkursus henvender sig til alle i Arbejdsmiljøorganisationen og øvrige, der skal være ambassadører for et sikkert arbejdsmiljø. Ledelsens deltagelse på kurset er dog vigtig, da det er centralt, at ledelsen tydeligt viser, at sikkerhed har en høj prioritet – også når der er tidspres.
 

Praktisk information

Varigheden på kurset aftales individuelt afhængig af de konkrete emner og behov. Dog er minimum, hvad der svarer til 1/2 dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Dermed kan dette kursus i sikkerhedskultur anvendes som en del af den supplerende uddannelse for medlemmer af Arbejdsmiljøorganisationen og deres løbende kompetenceudvikling. 
 
Har I en virksomhedsaftale med Avidenz, kan kurset afholdes inden for virksomhedens timer, evt. i forbindelse med, at vi i forvejen gennemfører en opgave i relation til sikkerhedskultur i virksomheden. 
Alternativt kan kurset selvfølgelig købes separat. Kontakt os for at høre nærmere og for at få en pris.
 
Kurset afholdes hos jer og veksler mellem oplæg fra Avidenz og gruppeopgaver, og der vil efter aftale blive anvendt cases fra netop jeres virksomhed.
 
 

Bestil et sikkerhedskultur-kursus

Er du interesseret i at bestille et kursus i sikkerhedskultur, eller har du spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 66 17 34 55 eller info@avidenz.dk.  
 
Vi ser frem til at høre fra dig.

Kontakt os

Vil du vide mere om vores kursustilbud?

Hanne Rudbeck Andersen, kursussekretær

Kursuskatalog 2024

I vores kursuskatalog finder du en kort beskrivelse af alle de kurser, vi tilbyder. Der er masser af inspiration at hente.

Læs kataloget ved at klikke herunder.

Du kan også læse mere om alle kurserne og finde link til tilmelding via menupunkterne herunder.

Hvordan er Avidenz som samarbejdspartner?

Vi vil være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø.

Vi tager altid udgangspunkt i den aktuelle virksomhed og tilpasser vores hjælp og rådgivning til lige præcis jeres ønsker og behov. Sammen med jer finder vi ud af, hvor udviklingspotentialet er, og hvad der bør arbejdes med.

Hos Avidenz stræber vi efter at være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø. Vi går meget op i at skabe gode relationer med de mennesker, vi samarbejder med, og samtidig udfører vi alle opgaver med stor ekspertise og engagement. Derudover lægger vi vægt på en åben, ærlig og ligeværdig kommunikation.

Vi indleder altid et samarbejde med en afstemning af jeres ønsker og forventninger. Virksomheder er forskellige, og derfor kræver det en individuel vurdering af indsatsområderne. Formålet er dog altid at forebygge og skabe økonomisk tryghed og udbytte gennem:

 • Glade og motiverede medarbejdere/trivsel
 • Færre ulykker/arbejdsskader
 • Færre sygedage
 • Øget produktivitet
 • Øget konkurrenceevne
 • Større kundetilfredshed

Og det hele selvfølgelig kombineret med at sikre, at virksomheden lever op til diverse regler og lovkrav.

Når I indgår et samarbejde med os, er der grundlæggende 2 forskellige måder, det kan gøres på. Her skiller vi os også ud fra andre leverandører i vores branche.

De to samarbejdsformer er:

 1. Virksomhedsaftale
 2. Uden virksomhedsaftale

Virksomhedsaftale
En virksomhedsaftale er en aftale om et løbende samarbejde omkring jeres arbejdsmiljø. Samarbejdet indledes ofte med en vurdering af omfanget af arbejdsmiljøarbejdet ud fra jeres ønsker og behov for vores hjælp. Virksomhedsaftalen fungerer som en slags klippekortsaftale, hvor I køber et antal rådgivningstimer pr. år, som er afstemt med jer. Timerne kan naturligvis variere fra år til år. Dermed kender I jeres budget, og I skal ikke til at modtage et nyt tilbud fra os, hver gang I har et ønske om at få løst en ny opgave. Så er det bare at ringe til jeres kontaktperson, og hvis der er timer tilbage i jeres aftale bliver tiden til opgaven bare taget der fra. Alternativt tilkøber I blot flere timer på aftalen. Nemt, hurtigt og billigt.

I får tilknyttet en fast kontaktkonsulent, som I lærer godt at kende og som hjælper jer med mange af de almindelige opgaver som APV, arbejdsmiljødrøftelse, sikkerhedsrunderinger m.v. 

Uden virksomhedsaftale
Har I ikke behov for et løbende samarbejde med os, så kan I naturligvis købe vores hjælp uden en virksomhedsaftale. Vi vil sammen med jer afdække jeres behov og ønsker – og på den baggrund modtager I et konkret tilbud på en løsning.

Vi har en række højt fagligt kvalificerede konsulenter til at varetage de forskellige krav og nicher hos virksomhederne. Kunder med en virksomhedsaftale får altid en fast kontaktkonsulent, men det er altid en specialiseret konsulent, som bliver koblet på den enkelte opgave afhængig af indholdet i denne. Dermed er det altid de bedst kvalificerede medarbejdere, der løser de aktuelle opgaver for jer.

Samarbejdet med os giver jer en stor fordel, når I skal give tilbud til kunder. I lever nemlig op til de krav om styr på arbejdsmiljø, dokumentationer m.m. som arbejdstilsynet og andre myndigheder kræver og som flere og flere kunder også efterspørger – nogle på grund af krav fra deres kunder osv.

Desuden vil samarbejdet medvirke til at gøre virksomheden attraktiv som arbejdsplads og dermed både kunne være med til at fastholde og tiltrække velkvalificerede medarbejdere.

Klaus Witved, INOX:
“Der er mange gode ting og fordele ved at samarbejde med Avidenz, men det aller bedste er det personlige forhold, vi har fået til kontaktkonsulenten gennem et løbende samarbejde gennem mange år efterhånden. Den relation er helt unik. Samtidig har vi haft kontakt med mange andre fagkonsulenter fra Avidenz, da vores kontaktkonsulent altid ved, hvilken anden fagkonsulent, han kan trække ind over opgaver, som er uden for hans eget specialistområde. Og disse konsulenter har også altid været yderst kompetente. Dette er en tryg måde at samarbejde på for os som virksomhed, for vi er altid sikre på kvaliteten af rådgivningen, og at opgaverne bliver løst af en med de rette kompetencer.”

 

Jan Nielsen, System TM
“Det er rigtig rart med en fast konsulent tilknyttet, som kender huset og vores rytme. Så skal vi ikke starte forfra hele tiden, og vi får altid hurtig respons og hjælp ved problemstillinger. Denne relation sætter vi stor pris på. Gennem vores virksomhedsaftale får vi også hjælp til at afholde AMU-møder, revidere handlingsplaner m.m. – det er rart ikke at skulle tænke på, så vi kan koncentrere os om driften af virksomheden, der har 1. prioritet hos os.

Vi anvender også Avidenz’ digitale arbejdsmiljøsystem, SOSWEB, så vi har alt liggende digitalt. Alle har dermed let adgang til APV, handlingsplaner, kemiske instruktioner m.m.. Systemet giver os overblik og en sikkerhed for, at der er styr på det hele så som lovpligtige eftersyn og møder.
Med app’en der hører til systemet, er det endnu lettere og hurtigt at finde diverse dokumenter frem.”

Vi har en klar vision om at være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø. Det gør vi gennem blandt andet med dyb forankring i vores værdier:

 • Samarbejde
 • Professionalisme
 • Anerkendelse
 • Kommunikation

Kontakt vores hovedkontor på telefon 66 17 34 55 eller på info@avidenz.dk for en uforpligtende snak om mulighederne for et samarbejde om jeres arbejdsmiljøarbejde.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Vi har konsulenter i hele landet

Vi vil være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø.

Vores hovedkontor ligger i Odense, og vi har konsulenter fordelt over hele landet. Vi er derfor ikke langt fra dig.