Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Støjdæmpning

Støj påvirker arbejdsmiljøet negativt på mange måder. De personer, der er udsat for støjen bliver uoplagte og trætte, får let hovedpine og risikerer endda at få varige høreskader. 

Der er derfor mange fordele ved at få styr på støj på arbejdspladsen og reducere eventuelle støjgener, både for virksomheden som helhed og for de enkelte medarbejdere.

Grænseværdier for støj og løsninger på støj

Oplever I støjproblemer, kan vores fageksperter give jer løsninger herpå, uanset om det drejer sig om støj på kontoret eller støj i produktionen, og om problemet findes i lokalets akustik, ved arbejdsprocesser, maskiner, arbejdets organisering eller andet.

Vi foretager støjmålinger og vurderer, om de er over de gældende støjgrænser. Vi hjælper også med støjdæmpning og akustikregulering samt tilbyder lovpligtige høretests.

Støjdæmpning

I får løsninger på, hvordan støjbelastningen på medarbejderne kan mindskes, hvilket som nævnt indledningsvist er centralt for medarbejdernes trivsel og effektivitet i dagligdagen, samtidig med at risikoen for høreskader bliver væsentlig mindre.

Krav til arbejdsgivere vedrørende støj

Arbejdstilsynet har fastsat nogle krav til arbejdsgiveren vedrørende støj.
Kravene omfatter blandt andet:

 • At foretage mulig dæmpning af støj ved kilden og forhindre unødig støj
 • At vurdere medarbejdernes støjbelastning via målinger
 • At tilbyde høretest til støjbelastede medarbejdere
 • At tilbyde egnede høreværn til støjbelastede medarbejdere

Akustikregulering

Akustikken i et arbejdslokale har stor betydning for støjpåvirkningerne ved den enkelte arbejdsplads. I et lokale med dårlig akustik breder støjen sig til selv fjerntliggende arbejdspladser. For eksempel kan der opstå mere end en fordobling af støjbelastningen fra støjkilder i et lokale, hvor akustikken ikke er tilfredsstillende.

Akustikregulering af loft og akustikregulering af vægge

Akustikregulering af eksempelvis loft eller vægge kan være nødvendig, og vi tilbyder at undersøge de akustiske forhold i jeres lokaler. Vi foretager i den forbindelse måling og beregning af rumakustikken – kort sagt en undersøgelse af om arbejdsforholdene lever op til kravene om de akustiske forhold på arbejdspladsen og til Arbejdstilsynets krav om akustik i arbejdslokaler.

Få hjælp, også til valg af materiale

Lad vores støjeksperter hjælpe, og vi sørger for, at der vælges det bedste materiale til akustikregulering, hvilket sikrer nogle gode arbejdslokaler og betingelser for virksomhedens medarbejdere. I får også hjælp til, hvor det akustiske materiale skal placeres, for at I opnår den bedste virkning.

 

Vi er her for at hjælpe

Vi har et hold af konsulenter, der alle har et grundigt kendskab til arbejdsmiljøbranchen. Derudover har alle nogle spidskompetencer, der gør, at vi er i stand til at løse specialistopgaver.

Midt- og Nordjylland

Gurli Drustrup
Miljøingeniør

Midt- og Nordjylland

Anders B. Pedersen
Maskinmester /miljøtekniker

Syddanmark

Steffan L. Eskildsen
Produktionsteknolog

Sjælland og Hovedstaden

Ditte Andersen
Miljøtekniker

Hvordan er Avidenz som samarbejdspartner?

Vi vil være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø.

Vi tager altid udgangspunkt i den aktuelle virksomhed og tilpasser vores hjælp og rådgivning til lige præcis jeres ønsker og behov. Sammen med jer finder vi ud af, hvor udviklingspotentialet er, og hvad der bør arbejdes med.

Hos Avidenz stræber vi efter at være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø. Vi går meget op i at skabe gode relationer med de mennesker, vi samarbejder med, og samtidig udfører vi alle opgaver med stor ekspertise og engagement. Derudover lægger vi vægt på en åben, ærlig og ligeværdig kommunikation.

Vi indleder altid et samarbejde med en afstemning af jeres ønsker og forventninger. Virksomheder er forskellige, og derfor kræver det en individuel vurdering af indsatsområderne. Formålet er dog altid at forebygge og skabe økonomisk tryghed og udbytte gennem:

 • Glade og motiverede medarbejdere/trivsel
 • Færre ulykker/arbejdsskader
 • Færre sygedage
 • Øget produktivitet
 • Øget konkurrenceevne
 • Større kundetilfredshed

Og det hele selvfølgelig kombineret med at sikre, at virksomheden lever op til diverse regler og lovkrav.

Når I indgår et samarbejde med os, er der grundlæggende 2 forskellige måder, det kan gøres på. Her skiller vi os også ud fra andre leverandører i vores branche.

De to samarbejdsformer er:

 1. Virksomhedsaftale
 2. Uden virksomhedsaftale

Virksomhedsaftale
En virksomhedsaftale er en aftale om et løbende samarbejde omkring jeres arbejdsmiljø. Samarbejdet indledes ofte med en vurdering af omfanget af arbejdsmiljøarbejdet ud fra jeres ønsker og behov for vores hjælp. Virksomhedsaftalen fungerer som en slags klippekortsaftale, hvor I køber et antal rådgivningstimer pr. år, som er afstemt med jer. Timerne kan naturligvis variere fra år til år. Dermed kender I jeres budget, og I skal ikke til at modtage et nyt tilbud fra os, hver gang I har et ønske om at få løst en ny opgave. Så er det bare at ringe til jeres kontaktperson, og hvis der er timer tilbage i jeres aftale bliver tiden til opgaven bare taget der fra. Alternativt tilkøber I blot flere timer på aftalen. Nemt, hurtigt og billigt.

I får tilknyttet en fast kontaktkonsulent, som I lærer godt at kende og som hjælper jer med mange af de almindelige opgaver som APV, arbejdsmiljødrøftelse, sikkerhedsrunderinger m.v. 

Uden virksomhedsaftale
Har I ikke behov for et løbende samarbejde med os, så kan I naturligvis købe vores hjælp uden en virksomhedsaftale. Vi vil sammen med jer afdække jeres behov og ønsker – og på den baggrund modtager I et konkret tilbud på en løsning.

Vi har en række højt fagligt kvalificerede konsulenter til at varetage de forskellige krav og nicher hos virksomhederne. Kunder med en virksomhedsaftale får altid en fast kontaktkonsulent, men det er altid en specialiseret konsulent, som bliver koblet på den enkelte opgave afhængig af indholdet i denne. Dermed er det altid de bedst kvalificerede medarbejdere, der løser de aktuelle opgaver for jer.

Samarbejdet med os giver jer en stor fordel, når I skal give tilbud til kunder. I lever nemlig op til de krav om styr på arbejdsmiljø, dokumentationer m.m. som arbejdstilsynet og andre myndigheder kræver og som flere og flere kunder også efterspørger – nogle på grund af krav fra deres kunder osv.

Desuden vil samarbejdet medvirke til at gøre virksomheden attraktiv som arbejdsplads og dermed både kunne være med til at fastholde og tiltrække velkvalificerede medarbejdere.

Klaus Witved, INOX:
“Der er mange gode ting og fordele ved at samarbejde med Avidenz, men det aller bedste er det personlige forhold, vi har fået til kontaktkonsulenten gennem et løbende samarbejde gennem mange år efterhånden. Den relation er helt unik. Samtidig har vi haft kontakt med mange andre fagkonsulenter fra Avidenz, da vores kontaktkonsulent altid ved, hvilken anden fagkonsulent, han kan trække ind over opgaver, som er uden for hans eget specialistområde. Og disse konsulenter har også altid været yderst kompetente. Dette er en tryg måde at samarbejde på for os som virksomhed, for vi er altid sikre på kvaliteten af rådgivningen, og at opgaverne bliver løst af en med de rette kompetencer.”

 

Jan Nielsen, System TM
“Det er rigtig rart med en fast konsulent tilknyttet, som kender huset og vores rytme. Så skal vi ikke starte forfra hele tiden, og vi får altid hurtig respons og hjælp ved problemstillinger. Denne relation sætter vi stor pris på. Gennem vores virksomhedsaftale får vi også hjælp til at afholde AMU-møder, revidere handlingsplaner m.m. – det er rart ikke at skulle tænke på, så vi kan koncentrere os om driften af virksomheden, der har 1. prioritet hos os.

Vi anvender også Avidenz’ digitale arbejdsmiljøsystem, SOSWEB, så vi har alt liggende digitalt. Alle har dermed let adgang til APV, handlingsplaner, kemiske instruktioner m.m.. Systemet giver os overblik og en sikkerhed for, at der er styr på det hele så som lovpligtige eftersyn og møder.
Med app’en der hører til systemet, er det endnu lettere og hurtigt at finde diverse dokumenter frem.”

Vi har en klar vision om at være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø. Det gør vi gennem blandt andet med dyb forankring i vores værdier:

 • Samarbejde
 • Professionalisme
 • Anerkendelse
 • Kommunikation

Kontakt vores hovedkontor på telefon 66 17 34 55 eller på info@avidenz.dk for en uforpligtende snak om mulighederne for et samarbejde om jeres arbejdsmiljøarbejde.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Kontakt os

Vil I sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø i virksomheden?

Uanset om I vil fastholde eller udvikle jeres arbejdsmiljø og har brug for rådgivning og løsninger, så er vi klar til at hjælpe.

Vi har konsulenter i hele landet

Vi vil være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø.

Vores hovedkontor ligger i Odense, og vi har konsulenter fordelt over hele landet. Vi er derfor ikke langt fra dig.