Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Det er lovpligtigt, at alle virksomheder skal afholde en årlig drøftelse om næste års aktiviteter indenfor arbejdsmiljøarbejdet. Ved drøftelsen skal det også vurderes, om det foregående års mål er nået, og der skal sættes mål for det kommende års arbejde.

På baggrund af den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal der lægges en plan for, hvordan man i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø i virksomheden.
Afhængig af virksomhedens størrelse skal den årlige arbejdsmiljødrøftelse afholdes med medarbejderne eller arbejdsmiljøorganisationen.

Årsplanen indeholder foruden de opgaver, som virksomheden vil løse det kommende år, også en beskrivelse af om den fornødne viden er til stede samt en kompetenceudviklingsplan. 

Få hjælp til den årlige arbejdsmiljødrøftelse og årsplan

Vi tilbyder at gennemføre årsdrøftelsen sammen med jer og på den måde sikrer vi, at virksomheden får taget fat i de væsentligste og mest relevante opgaver.

Udover at indkalde til mødet sørger vi for at:

 • fremsende en liste over de dokumenter, der skal være til rådighed på mødet
 • medvirke til at afdække eventuelle opgaver, der enten i henhold til gældende regler mangler at blive løst, eller som blot er et ønske fra ledelse eller medarbejdere
 • udarbejde den lovpligtige årsplan og fremsende den til virksomheden til underskrift og offentliggørelse

Sidstnævnte er centralt, fordi arbejdsgiveren overfor Arbejdstilsynet skriftligt skal kunne dokumentere, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted. 

Opret og gem møderne digitalt i SOSWEB

En oplagt løsning til den skriftlige dokumentation er at anvende vores digitale arbejdsmiljøsystem, SOSWEB. Her kan der lægges dagsordener og referater af alle arbejdsmiljømøderne og øvrige interne møder. I kan vælge at oprette egne skabeloner og mødetyper, eller I kan anvende de skabeloner, der ligger i systemet i forvejen.

Anvendelsen af systemet sikrer en ensartethed og struktur i indholdet på møderne og skaber samtidig stor overskuelighed, da referaterne fra alle de afholdte møder er lette at få overblik over og finde frem i systemet. Dermed kan I ved forespørgsel fra kunder og myndigheder let og hurtigt finde jeres dokumentationer på de lovpligtige møder som den årlige arbejdsmiljødrøftelse. 

Læs mere om SOSWEB og de forskellige moduler i systemet her. Det aktuelle modul til mødereferater og dagsordener er “Dokumenter”.


Kompetenceudviklingsplan

Arbejdsgiveren skal som nævnt indledningsvist også sørge for, at der på baggrund af virksomhedens arbejdsmiljøbehov udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for supplerende uddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) hvert år. Det gælder både for de 2 dages supplerende uddannelse, de har ret til, det første år de er valgt eller udpeget og for de 1,5 dage i den efterfølgende periode.

Der stilles krav om:

 • Tilbud om supplerende uddannelse skal kunne dokumenteres overfor Arbejdstilsynet
 • Arbejdsmiljøorganisationen skal bidrage til kompetenceudviklingsplanen ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Det vil derfor være naturligt også at udarbejde den konkrete kompetenceudviklingsplan i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Det er frivilligt, om der udarbejdes én samlet plan for alle medlemmerne af AMO, eller om der udarbejdes en plan for hvert medlem.

Formålet med kompetenceudviklingsplanen er, at den skal være med til at sikre en løbende og målrettet opdatering af viden, der kan styrke kompetencerne hos medlemmerne af AMO.

Ud over at tilbyde at gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse og udarbejde selve kompetenceudviklingsplanen, giver vi også gode råd til, hvilke uddannelser, der kunne være nyttige for jeres medarbejdere afhængig af virksomheden og de enkeltes arbejdsopgaver. 

Se i øvrigt forslag til supplerende uddannelse her.

Vi er her for at hjælpe

Vi har et hold af konsulenter, der alle har et grundigt kendskab til arbejdsmiljøbranchen. Derudover har alle nogle spidskompetencer, der gør, at vi er i stand til at løse specialistopgaver.

Midt- og Nordjylland

Gurli Drustrup
Miljøingeniør

Sjælland og Hovedstaden

Ditte Andersen
Miljøtekniker

Syddanmark

Brynhild D. Joensen
Fysioterapeut

Syddanmark

Steffan L. Eskildsen
Produktionsteknolog

Hvordan er Avidenz som samarbejdspartner?

Vi vil være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø.

Vi tager altid udgangspunkt i den aktuelle virksomhed og tilpasser vores hjælp og rådgivning til lige præcis jeres ønsker og behov. Sammen med jer finder vi ud af, hvor udviklingspotentialet er, og hvad der bør arbejdes med.

Hos Avidenz stræber vi efter at være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø. Vi går meget op i at skabe gode relationer med de mennesker, vi samarbejder med, og samtidig udfører vi alle opgaver med stor ekspertise og engagement. Derudover lægger vi vægt på en åben, ærlig og ligeværdig kommunikation.

Vi indleder altid et samarbejde med en afstemning af jeres ønsker og forventninger. Virksomheder er forskellige, og derfor kræver det en individuel vurdering af indsatsområderne. Formålet er dog altid at forebygge og skabe økonomisk tryghed og udbytte gennem:

 • Glade og motiverede medarbejdere/trivsel
 • Færre ulykker/arbejdsskader
 • Færre sygedage
 • Øget produktivitet
 • Øget konkurrenceevne
 • Større kundetilfredshed

Og det hele selvfølgelig kombineret med at sikre, at virksomheden lever op til diverse regler og lovkrav.

Når I indgår et samarbejde med os, er der grundlæggende 2 forskellige måder, det kan gøres på. Her skiller vi os også ud fra andre leverandører i vores branche.

De to samarbejdsformer er:

 1. Virksomhedsaftale
 2. Uden virksomhedsaftale

Virksomhedsaftale
En virksomhedsaftale er en aftale om et løbende samarbejde omkring jeres arbejdsmiljø. Samarbejdet indledes ofte med en vurdering af omfanget af arbejdsmiljøarbejdet ud fra jeres ønsker og behov for vores hjælp. Virksomhedsaftalen fungerer som en slags klippekortsaftale, hvor I køber et antal rådgivningstimer pr. år, som er afstemt med jer. Timerne kan naturligvis variere fra år til år. Dermed kender I jeres budget, og I skal ikke til at modtage et nyt tilbud fra os, hver gang I har et ønske om at få løst en ny opgave. Så er det bare at ringe til jeres kontaktperson, og hvis der er timer tilbage i jeres aftale bliver tiden til opgaven bare taget der fra. Alternativt tilkøber I blot flere timer på aftalen. Nemt, hurtigt og billigt.

I får tilknyttet en fast kontaktkonsulent, som I lærer godt at kende og som hjælper jer med mange af de almindelige opgaver som APV, arbejdsmiljødrøftelse, sikkerhedsrunderinger m.v. 

Uden virksomhedsaftale
Har I ikke behov for et løbende samarbejde med os, så kan I naturligvis købe vores hjælp uden en virksomhedsaftale. Vi vil sammen med jer afdække jeres behov og ønsker – og på den baggrund modtager I et konkret tilbud på en løsning.

Vi har en række højt fagligt kvalificerede konsulenter til at varetage de forskellige krav og nicher hos virksomhederne. Kunder med en virksomhedsaftale får altid en fast kontaktkonsulent, men det er altid en specialiseret konsulent, som bliver koblet på den enkelte opgave afhængig af indholdet i denne. Dermed er det altid de bedst kvalificerede medarbejdere, der løser de aktuelle opgaver for jer.

Samarbejdet med os giver jer en stor fordel, når I skal give tilbud til kunder. I lever nemlig op til de krav om styr på arbejdsmiljø, dokumentationer m.m. som arbejdstilsynet og andre myndigheder kræver og som flere og flere kunder også efterspørger – nogle på grund af krav fra deres kunder osv.

Desuden vil samarbejdet medvirke til at gøre virksomheden attraktiv som arbejdsplads og dermed både kunne være med til at fastholde og tiltrække velkvalificerede medarbejdere.

Klaus Witved, INOX:
“Der er mange gode ting og fordele ved at samarbejde med Avidenz, men det aller bedste er det personlige forhold, vi har fået til kontaktkonsulenten gennem et løbende samarbejde gennem mange år efterhånden. Den relation er helt unik. Samtidig har vi haft kontakt med mange andre fagkonsulenter fra Avidenz, da vores kontaktkonsulent altid ved, hvilken anden fagkonsulent, han kan trække ind over opgaver, som er uden for hans eget specialistområde. Og disse konsulenter har også altid været yderst kompetente. Dette er en tryg måde at samarbejde på for os som virksomhed, for vi er altid sikre på kvaliteten af rådgivningen, og at opgaverne bliver løst af en med de rette kompetencer.”

 

Jan Nielsen, System TM
“Det er rigtig rart med en fast konsulent tilknyttet, som kender huset og vores rytme. Så skal vi ikke starte forfra hele tiden, og vi får altid hurtig respons og hjælp ved problemstillinger. Denne relation sætter vi stor pris på. Gennem vores virksomhedsaftale får vi også hjælp til at afholde AMU-møder, revidere handlingsplaner m.m. – det er rart ikke at skulle tænke på, så vi kan koncentrere os om driften af virksomheden, der har 1. prioritet hos os.

Vi anvender også Avidenz’ digitale arbejdsmiljøsystem, SOSWEB, så vi har alt liggende digitalt. Alle har dermed let adgang til APV, handlingsplaner, kemiske instruktioner m.m.. Systemet giver os overblik og en sikkerhed for, at der er styr på det hele så som lovpligtige eftersyn og møder.
Med app’en der hører til systemet, er det endnu lettere og hurtigt at finde diverse dokumenter frem.”

Vi har en klar vision om at være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø. Det gør vi gennem blandt andet med dyb forankring i vores værdier:

 • Samarbejde
 • Professionalisme
 • Anerkendelse
 • Kommunikation

Kontakt vores hovedkontor på telefon 66 17 34 55 eller på info@avidenz.dk for en uforpligtende snak om mulighederne for et samarbejde om jeres arbejdsmiljøarbejde.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Kontakt os

Vil I sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø i virksomheden?

Uanset om I vil fastholde eller udvikle jeres arbejdsmiljø og har brug for rådgivning og løsninger, så er vi klar til at hjælpe.

Vi har konsulenter i hele landet

Vi vil være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø.

Vores hovedkontor ligger i Odense, og vi har konsulenter fordelt over hele landet. Vi er derfor ikke langt fra dig.