Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Autoriseret arbejdsmiljørådgivning

Vil du skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø? Vi tilbyder autoriseret arbejdsmiljørådgivning, og vi hjælper inden for stort set alle områder af arbejdsmiljøarbejdet.

Som autoriseret arbejdsmiljørådgiver er vi godkendt af Arbejdstilsynet til at hjælpe virksomheder med rådgivning og med at gennemføre undersøgelser, som bidrager til at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemer. Vi er godkendt til at give autoriseret arbejdsmiljørådgivning inden for alle 5 mulige områder.

De 5 områder inden for autoriseret arbejdsmiljørådgivning

Vi uddyber herunder kort, hvad de 5 områder indeholder.

Det fysiske område omfatter bl.a. ulykkesrisiko, maskinsikkerhed, ATEX, ventilation, støj og indeklima.
Det fysiske arbejdsmiljø er et af de større og mere komplekse områder, hvor vi sikrer, at vores specialister på det enkelte område hjælper jer med at finde de bedste løsninger for netop jeres virksomhed. 

Det kemiske område omfatter bl.a. arbejde med stoffer og materialer, der kan være kræftfremkaldende, skade luftvejene, give allergi eller hudlidelser. Rådgivning og instruktion i håndtering af kemikalier og kemisk APV er dermed væsentlige aspekter at have styr på i forbindelse med det kemiske område. 

Det biologiske område omfatter bl.a. infektionsrisiko, vaccination og arbejde med genteknologi.
Bakterier, svampe og virus kan påvirke medarbejdernes sundhed, og derfor er det vigtigt at forebygge og beskytte mod sundhedsskadelige mikroorganismer. 

Det psykosociale område omfatter bl.a. vold og trusler, stor arbejdsmængde og tidspres, høje følelsesmæssige krav samt mobning og seksuel chikane. Arbejdspres, konflikter og stress kan have en alvorlig betydning for medarbejdernes mentale sundhed og velbefindende. Her er det vigtigt at få kortlagt, hvilke tiltag der kan foretages for at få et sundt og godt psykisk arbejdsmiljø. Det kan for eksempel være en god ide at få foretaget en trivselsundersøgelse eller arbejde med stresshåndtering og sygefravær.

Det ergonomiske område omfatter bl.a. arbejdsstillinger, løft, træk og skub, gående og stående arbejde og skærmarbejde. Tunge løft og ensidigt gentaget arbejde er mere konkret noget af det, der kan have en negativ indvirkning på medarbejderens fysiske helbred og velbefindende. Derfor er det vigtigt at forebygge og reducere risikoen for skader.

Samarbejdet med os som autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Hos Avidenz stræber vi efter at være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø og have autoriseret arbejdsmiljørådgivning. For at kunne yde autoriseret arbejdsmiljørådgivning er der en række krav, der skal opfyldes. Dette indebærer både krav om uddannelse og erfaring, som vi hos Avidenz imødekommer til fulde.

Der er i det hele taget mange fordele ved at forbedre og udvikle arbejdsmiljøet i en virksomhed. Udover at der naturligvis er en række love og regler, der skal overholdes, så har det også betydning for den enkelte medarbejder og den generelle trivsel og kultur i en virksomhed. Et dårligt arbejdsmiljø kan blandt andet resultere i flere sygemeldinger, problemer med fastholdelse af medarbejdere og risiko for arbejdsulykker og -skader. Et godt arbejdsmiljø er derimod med til at gøre virksomheden til en attraktiv arbejdsplads og kan ligefrem være med til at tiltrække velkvalificerede medarbejdere.

Er du interesseret i at sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen og overvejer at indlede et samarbejde med os? Så er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak, hvor vi kan drøfte mulighederne for at udvikle din virksomheds arbejdsmiljø med udgangspunkt i jeres unikke situation.

Du kan også læse meget mere om, hvordan et samarbejde med os fungerer her eller via knappen herunder.

Fagspecialister til de forskellige opgaver

Når I vælger Avidenz som arbejdsmiljørådgiver, får I en fast kontaktkonsulent, som I altid kan gå til, og som sørger for koordineringen af samarbejdet. Der er ofte behov for forskellige slags fagspecialister i forbindelse med løsning af de konkrete opgaver. Kontaktkonsulenten står for at koble de enkelte specialister på den aktuelle opgave, så I altid får de bedst kvalificerede konsulenter til opgaven.
Udover autoriseret arbejdsmiljørådgivning tilbyder vi en lang række arbejdsmiljørelaterede uddannelser og virksomhedskurser, som du kan tilmelde dig, herunder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Kontakt os

Vil I sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø i virksomheden?

Uanset om I vil fastholde eller udvikle jeres arbejdsmiljø og har brug for rådgivning og løsninger, så er vi klar til at hjælpe.

Hvordan er Avidenz som samarbejdspartner?

Vi vil være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø.

Vi tager altid udgangspunkt i den aktuelle virksomhed og tilpasser vores hjælp og rådgivning til lige præcis jeres ønsker og behov. Sammen med jer finder vi ud af, hvor udviklingspotentialet er, og hvad der bør arbejdes med.

Hos Avidenz stræber vi efter at være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø. Vi går meget op i at skabe gode relationer med de mennesker, vi samarbejder med, og samtidig udfører vi alle opgaver med stor ekspertise og engagement. Derudover lægger vi vægt på en åben, ærlig og ligeværdig kommunikation.

Vi indleder altid et samarbejde med en afstemning af jeres ønsker og forventninger. Virksomheder er forskellige, og derfor kræver det en individuel vurdering af indsatsområderne. Formålet er dog altid at forebygge og skabe økonomisk tryghed og udbytte gennem:

 • Glade og motiverede medarbejdere/trivsel
 • Færre ulykker/arbejdsskader
 • Færre sygedage
 • Øget produktivitet
 • Øget konkurrenceevne
 • Større kundetilfredshed

Og det hele selvfølgelig kombineret med at sikre, at virksomheden lever op til diverse regler og lovkrav.

Når I indgår et samarbejde med os, er der grundlæggende 2 forskellige måder, det kan gøres på. Her skiller vi os også ud fra andre leverandører i vores branche.

De to samarbejdsformer er:

 1. Virksomhedsaftale
 2. Uden virksomhedsaftale

Virksomhedsaftale
En virksomhedsaftale er en aftale om et løbende samarbejde omkring jeres arbejdsmiljø. Samarbejdet indledes ofte med en vurdering af omfanget af arbejdsmiljøarbejdet ud fra jeres ønsker og behov for vores hjælp. Virksomhedsaftalen fungerer som en slags klippekortsaftale, hvor I køber et antal rådgivningstimer pr. år, som er afstemt med jer. Timerne kan naturligvis variere fra år til år. Dermed kender I jeres budget, og I skal ikke til at modtage et nyt tilbud fra os, hver gang I har et ønske om at få løst en ny opgave. Så er det bare at ringe til jeres kontaktperson, og hvis der er timer tilbage i jeres aftale bliver tiden til opgaven bare taget der fra. Alternativt tilkøber I blot flere timer på aftalen. Nemt, hurtigt og billigt.

I får tilknyttet en fast kontaktkonsulent, som I lærer godt at kende og som hjælper jer med mange af de almindelige opgaver som APV, arbejdsmiljødrøftelse, sikkerhedsrunderinger m.v. 

Uden virksomhedsaftale
Har I ikke behov for et løbende samarbejde med os, så kan I naturligvis købe vores hjælp uden en virksomhedsaftale. Vi vil sammen med jer afdække jeres behov og ønsker – og på den baggrund modtager I et konkret tilbud på en løsning.

Vi har en række højt fagligt kvalificerede konsulenter til at varetage de forskellige krav og nicher hos virksomhederne. Kunder med en virksomhedsaftale får altid en fast kontaktkonsulent, men det er altid en specialiseret konsulent, som bliver koblet på den enkelte opgave afhængig af indholdet i denne. Dermed er det altid de bedst kvalificerede medarbejdere, der løser de aktuelle opgaver for jer.

Samarbejdet med os giver jer en stor fordel, når I skal give tilbud til kunder. I lever nemlig op til de krav om styr på arbejdsmiljø, dokumentationer m.m. som arbejdstilsynet og andre myndigheder kræver og som flere og flere kunder også efterspørger – nogle på grund af krav fra deres kunder osv.

Desuden vil samarbejdet medvirke til at gøre virksomheden attraktiv som arbejdsplads og dermed både kunne være med til at fastholde og tiltrække velkvalificerede medarbejdere.

Klaus Witved, INOX:
“Der er mange gode ting og fordele ved at samarbejde med Avidenz, men det aller bedste er det personlige forhold, vi har fået til kontaktkonsulenten gennem et løbende samarbejde gennem mange år efterhånden. Den relation er helt unik. Samtidig har vi haft kontakt med mange andre fagkonsulenter fra Avidenz, da vores kontaktkonsulent altid ved, hvilken anden fagkonsulent, han kan trække ind over opgaver, som er uden for hans eget specialistområde. Og disse konsulenter har også altid været yderst kompetente. Dette er en tryg måde at samarbejde på for os som virksomhed, for vi er altid sikre på kvaliteten af rådgivningen, og at opgaverne bliver løst af en med de rette kompetencer.”

 

Jan Nielsen, System TM
“Det er rigtig rart med en fast konsulent tilknyttet, som kender huset og vores rytme. Så skal vi ikke starte forfra hele tiden, og vi får altid hurtig respons og hjælp ved problemstillinger. Denne relation sætter vi stor pris på. Gennem vores virksomhedsaftale får vi også hjælp til at afholde AMU-møder, revidere handlingsplaner m.m. – det er rart ikke at skulle tænke på, så vi kan koncentrere os om driften af virksomheden, der har 1. prioritet hos os.

Vi anvender også Avidenz’ digitale arbejdsmiljøsystem, SOSWEB, så vi har alt liggende digitalt. Alle har dermed let adgang til APV, handlingsplaner, kemiske instruktioner m.m.. Systemet giver os overblik og en sikkerhed for, at der er styr på det hele så som lovpligtige eftersyn og møder.
Med app’en der hører til systemet, er det endnu lettere og hurtigt at finde diverse dokumenter frem.”

Vi har en klar vision om at være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø. Det gør vi gennem blandt andet med dyb forankring i vores værdier:

 • Samarbejde
 • Professionalisme
 • Anerkendelse
 • Kommunikation

Kontakt vores hovedkontor på telefon 66 17 34 55 eller på info@avidenz.dk for en uforpligtende snak om mulighederne for et samarbejde om jeres arbejdsmiljøarbejde.

Vi ser frem til at høre fra dig.

SPAK er styrepinden for alt, hvad vi gør.

Vi arbejder ud fra 4 værdier i hverdagen – både internt og eksternt.
SPAK betyder ”styrepind” på svensk. Vores værdier er styrepinden for alt, hvad vi gør.

S

Samarbejde

Vi arbejder sammen og skaber gode relationer.

P

Professionalisme

Vi udfører alle opgaver med stor ekspertise og engagement.

A

Anerkendelse

Vi anerkender og respekterer, at alle er forskellige.

K

Kommunikation

Vi kommunikerer åbent, ærligt og ligeværdigt.

Vi har konsulenter i hele landet

Vi vil være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø.

Vores hovedkontor ligger i Odense, og vi har konsulenter fordelt over hele landet. Vi er derfor ikke langt fra dig.