Kemisk APV og instruktion

I stedet for de tidligere arbejdspladsbrugsanvisninger skal I nu have øget fokus på den kemiske risikovurdering og sikre, at de medarbejdere, der arbejder med farlig kemi, får en effektiv oplæring og instruktion.

Dette og meget mere lærer I om på kurset her. 


Kurset varer 6 timer, og prisen er 2.950,- ekskl. moms pr. deltager.


Læs mere om kurset ved at klikke på "Vis fuld beskrivelse" herunder.


Når I vurderer, om der er risiko for, at medarbejderne kan blive udsat for farlig kemi, skal I tage højde for:
- hvilke farlige stoffer og materialer I har
- om der dannes farlige stoffer ved arbejdsprocesser, f.eks. svejsning
- hvordan medarbejderne bliver udsat for de farlige stoffer

Dit udbytte af kurset

Formålet med kurset er at klæde dig på, så du: 

  • kender de primære regler på kemiområdet
  • kan vurdere risiciene ved forskellige produkter og processer, så du bedre kan træffe de rigtige forholdsregler og dermed undgå skader
  • kan give/udarbejde instruktioner

Indhold på kurset er bl.a.:

  • Information på etiketten og i sikkerhedsdatabladet
  • Kemisk risikovurdering og instruktion
  • Opbevaring af kemikalier
  • Sikker håndtering af de typisk anvendte kemikalier, udsættelse for støv/røg m.v. - herunder valg og brug af værnemidler
  • Substitution/stop-princippet


Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, som håndterer kemiske produkter eller er ansvarlig for at instruere ansatte i sikker håndtering af kemi. Har I processer, hvor der udvikles støv eller røg, er kurset også yderst relevant, da det bla. kan give eksem, allergi, irriterede luftveje, nedsat lungefunktion og i værste fald skader på eksempelvis hjernen, nervesystemet eller kræft. Det er derfor ekstremt vigtigt at vide, hvordan man arbejder forsvarligt og sikkert med kemiske produkter.

Vær opmærksom på, at kemi er et af Arbejdstilsynets fokusområder inden for maskinindustrien.


Praktiske oplysninger

Kurset varer 1 dag fra kl.9.00 – 15.00.
Prisen er 2.950,- ekskl. moms pr. deltager.
I kursusprisen er inkluderet kursusmateriale og forplejning.
Deltagerne får efter kurset et bevis på, at de har gennemført kurset.

 

Internt virksomhedskursus

Vi tilbyder også at afholde kurset som et internt virksomhedskursus, hvis I:

  • Kan samle et hold på min. 7 deltagere og max. 20 deltagere
  • Råder over de fornødne faciliteter som lokaler, grupperum, forplejning m.v.


Et virksomhedskursus vil være tilpasset jeres virksomheds ønsker og behov.

Tilmelding

Se aktuelle kursushold, og tilmeld dig herunder.

Kemisk APV og instruktion
Planlægges
07.04.2021