Arbejdsbelysning

Lys på arbejdspladsen vedrører oftest dagslys, lys fra loftet og lys fra en bordlampe.
Lysforholdene er en del af det samlede arbejdsmiljø, og godt lys på arbejdspladsen øger medarbejdernes trivsel, velvære og effektivitet.

For meget eller for lidt lys kan derimod være årsag til gener som træthed, hovedpine og muskelspændinger på grund af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Desuden kan det betyde et større tidsforbrug, da effektiviteten og produktiviteten bliver nedsat. Samtidig er der risiko for, at der sker flere fejl.
 
Dagslys kombineret med kunstigt lys udgør den samlede belysning på kontorarbejdspladser. Belysningen på en kontorarbejdsplads har til formål at:
 • Belyse det, der arbejdes med, så det fremstår tydeligt
 • Sikre, at arbejde og færdsel i og omkring kontoret kan foregå sikkert og forsvarligt

Kravene til lys på arbejdspladsen afhænger i høj grad af de arbejdsfunktioner, der udføres. Det er derfor vigtigt at vurdere disse funktioner, og det er uanset om arbejdet foregår på kontor, lager eller produktion.

På en kontorarbejdsplads foregår det meste arbejde ved en computerskærm. Skal dette foregå uden gener, stilles der krav til både dagslys og den kunstige belysning. Belysningskravene til den kunstige belysning omhandler bl.a. følgende, som der skal være fokus på:
 • Blænding
 • Refleksioner
 • Kontrastforhold
 • Variation
 • Styring 


Vi kan være jeres belysningsrådgiver og tilbyder følgende i forhold til belysning på arbejdspladsen

 • At gennemføre en kortlægning og vurdering af eksisterende belysning
 • At rådgive om forbedring af eksisterende belysning
 • At rådgive om kravspecifikationer ved nyt byggeri eller ombygning
 • At vurdere belysningstilbud fra leverandører for at sikre, at belysningen opfylder behovene ved de pågældende arbejdsfunktioner
Glødepære