Arbejdsmiljøgennemgang

En arbejdsmiljøgennemgang giver virksomheden en status for, ”hvor er vi lige nu” og hvilke opgaver, der ikke er løst i henhold til gældende regler samt en plan for de kommende arbejdsmiljøopgaver.

Arbejdsmiljøgennemgangen består af 2 dele

Arbejdsmiljøgennemgangen består både af en gennemgang af det administrative arbejdsmiljøarbejde og en gennemgang af det materielle arbejdsmiljø.

Gennemgangen af det administrative arbejdsmiljøarbejde (egenindsatsen) vil være en gennemgang af bl.a.:

  • Politikker – arbejdsmiljøhåndbog, intern sikkerhedsguide m.m.
  • APV – metode, kortlægningsskemaer, handlingsplan
  • Instruktioner – arbejdspladsbrugsanvisninger, maskinkort, procesinstruktioner m.m. 


Gennemgangen af det materielle arbejdsmiljø vil være en gennemgang af de faktiske forhold i arbejdslokalerne, bl.a.:

  • Lokalernes indretning – anvendelse, lys, ventilation, ergonomi, støj og akustik
  • Maskiner og øvrigt teknisk udstyr – sikkerhed, eftersyn og anvendelse

Avidenz tilbyder arbejdsmiljøgennemgang

Vi har stor erfaring i at foretage arbejdsmiljøgennemgange, og vi hjælper også din virksomhed. Med en arbejdsmiljøgennemgang får virksomheden et værktøj, der kan medvirke til at undgå ulykker og overraskelser i forhold til myndigheder og økonomi, når det gælder arbejdsmiljøindsatsen.