Anmeldelse af arbejdsskade

Det er vigtigt at være opmærksom på, at arbejdsskader dækker over 2 forskellige typer skader; Ulykker og Erhvervssygdomme.

Ulykker

En arbejdsulykke er en skade på en person, som skyldes en hændelse eller en påvirkning på arbejdet, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.

Erhvervssygdomme

Erhvervssygdomme (arbejdsbetinget lidelse) er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid. Et eksempel herpå er nedsat hørelse, der er opstået efter flere års arbejde i støjende omgivelser.

Meld en arbejdsskade

Hvornår skal man anmelde en arbejdsskade, hvordan anmelder man en arbejdsskade, og hvem skal anmelde en arbejdsskade? Det er 3 meget almindelige tvivlsspørgsmål, når virksomheder oplever en arbejdsskade.

De 2 forskellige typer af arbejdsskader (Ulykker og Erhvervssygdomme) skal anmeldes på 2 forskellige måder, og det er forskelligt, hvem der har pligten til at melde arbejdsskaden.

Når der er tale om ulykker, er det arbejdsgiveren, der har pligt til at anmelde arbejdsskaden. Anmeldelsen foregår via EASY, og det skal ske senest 14 dage efter første fraværsdag fra sædvanligt arbejde ud over tilskadekomstdagen.

Ved erhvervssygdomme er det lægen, der har pligt til at indberette arbejdsskaden.
Bemærk, at det er meget vigtigt, at I på virksomheden ikke anmelder erhvervssygdomme via EASY.

Læs mere om, hvad en arbejdsskade er her.

Læs mere om anmeldelse af en arbejdsulykke her og hos arbejdstilsynet her

Indberetning ved ingen fravær

Det er vigtigt at være opmærksom på, at selv om ulykken ikke har medført fravær, skal den – hvis det forventes, at den kan medføre erstatningsberettigende følger pga. mén - også anmeldes. Når I indberetter, skal der under forventet fravær angives ”Fravær < 1 dag”. 


Undersøg ulykken

En ting er at indberette en arbejdsulykke, men husk også hurtigst muligt at få undersøgt ulykken. Det er vigtigt at få afdækket baggrunden for ulykken og at identificere, hvor sikkerheden skal forbedres for at undgå, at ulykken gentager sig.

Forebyg, og undgå ulykker

Det aller bedste er selvfølgelig at være på forkant og forebygge, at ulykkerne overhovedet sker. Hos Avidenz har vi stor erfaring i at foretage risikoanalyser og at hjælpe med at forbedre sikkerhedskulturen, hvilket er de to væsentligste punkter ved forebyggelse af arbejdsulykker. Lad os hjælpe din virksomhed, så I minimerer risikoen for, at nogen kommer til skade.

Du kan også læse mere om sikkerhedskultur og om risikoanalyse.


Har du spørgsmål omkring arbejdsskader eller brug for hjælp til at anmelde en arbejdsulykke, så kontakt os endelig.

Anmeldelse af arbejdsskade via computer