Risikoanalyse

Det er svært at spå om fremtiden, men ved hjælp af risikoanalyser er det i mange tilfælde muligt at få belyst de steder, hvor der er risiko for en ulykke eller en arbejdsbetinget lidelse. Og på den måde kan man ved at foretage de rette sikkerheds-foranstaltninger reducere risikoen for, at ulykken sker.

Fald og snublen, tunge løft eller risikoen for at blive påkørt af en truck. Det er blot nogle af de risici, der kan være forbundet med dit arbejde. Og for at undgå, at du kommer til skade, er det vigtigt at få øje på alle risici og vurdere dem, så de kan forebygges. Det er netop essensen af en risikoanalyse eller risikovurdering, som det også kan kaldes. Herunder beskriver vi processen ved en risikovurdering mere konkret.

Hvad er en risikoanalyse?

En risikoanalyse eller risikovurdering handler om at bruge sin fantasi til at forestille sig, hvilke farer, der kan være ved at udføre et bestemt stykke arbejde. Dernæst gælder det om at holde farerne op mod sandsynligheden for, at ulykken kan ske. Til sidst vurderer man, hvad man kan gøre for at forebygge det, den såkaldte risikohåndtering.

Et eksempel på en risikovurdering kunne være noget så enkelt som at lægge mærke til nogle løse ledninger, der flyder på gulvet i produktionen. Her er der stor risiko for, at der vil ske en snubleulykke i en travl hverdag med fart på. Ledningerne bliver hængt op eller lagt ind til siden og sat fast, så de ikke udgør en fare længere – risikohåndteringen.

Risikoanalysen giver svar på 3 spørgsmål:

  • Hvad kan gå galt?
  • Hvordan kan vi forhindre, at det går galt?
  • Hvordan kan vi reducere konsekvenserne, hvis det alligevel går galt?


Hos Avidenz har vi stor erfaring i at foretage risikoanalyser. Lad os hjælpe din virksomhed, og I får minimeret risikoen for, at nogen kommer til skade.

Fod træder på bananskrald - risikoanalyse