Ulykkesanalyse

Er ulykken sket, er det vigtigt at analysere den grundigt for at sikre, at den egentlige årsag til ulykken belyses. Herefter kan man på den baggrund træffe foranstaltninger mod gentagelser.

Grundlæggende handler ulykkesanalysen om at se anderledes og kritisk på det, man normalt tager for givet. Ved at stille dybdegående spørgsmål får man et nyt indblik i problemer omkring arbejdsforhold og arbejdssituation. Dermed bliver det lettere at finde effektive løsninger.
At forstå den egentlige årsag til en ulykke er første skridt til at ændre handlinger mod en mere sikker adfærd, der kan forebygge ulykker.

Ulykkesanalyse baseret på erfaringer

Avidenz foretager ulykkesanalyser og kommer med forslag til ændrede arbejdsgange og adfærd, som er baseret på vores erfaringer fra lignende situationer fra andre virksomheder.

Skema over, hvad der er sket - ulykkesanalyse