ATEX

ATEX står for ATmosphere EXplosible, som oversat til dansk betyder eksplosive atmosfærer. ATEX vedrører mere konkret områder, hvor letantændelige væsker, dampe, gasser og lignende forekommer i en blanding med ilt, der kan antændes og dermed skabe en eksplosion.

Vi tilbyder at gennemgå jeres virksomhed for at fastslå, om der er nogle eksplosionsfarer.

Desuden rådgiver vi om ATEX direktiverne, og vi hjælper med at udarbejde zoneklassificering samt ATEX APV.
Alt sammen forholdsregler, som skal reducere områder med ATEX og dermed begrænse risikoen for eksplosioner.

Læs mere om de enkelte områder via linkene herunder.

Eksplosion