ATEX direktiver

ATEX-direktiverne består af 2 direktiver. De omhandler begge sikring mod støv og gaseksplosioner.

Det ene direktiv (1992/92/EF) omhandler arbejdsstederne, og det andet direktiv (2014/34/EF) vedrører det materiel, som må anvendes i eksplosiv atmosfære.

Det første direktiv er rettet mod arbejdsgiverne, mens det andet direktiv vedrører fabrikanter og leverandører af materiel til anvendelse i eksplosiv atmosfære.

Direktiv 1992/92/EF

Dette direktiv har til formål at forbedre sikkerhed og sundhedsbeskyttelsen for arbejdstagere, der kan blive udsat for en eksplosiv atmosfære.
Direktivet forudsætter, at virksomheder udarbejder et eksplosionssikringsdokument over områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære. Derudover skal områderne inddeles i zoner i henhold til brandmyndighedens regler. Desuden skal det være beskrevet, hvilke modforanstaltninger mod eksplosionsfare, der er foretaget.

Det konkrete arbejde i forhold til dette direktiv indeholder typisk følgende:

  • Beredskabsplaner
  • Dokumentationer for område og udstyr
  • Arbejdsinstruktioner og uddannelse
  • Instruktioner i eftersyn, reparation og vedligehold
  • Instruktioner i rengøring
  • Beskrivelse af processer

Direktiv 2014/34/EF

Dette direktiv vedrører materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære. Direktivet beskriver de krav fabrikanter (og importører) skal opfylde ved markedsføring af materiel til brug på steder, hvor der kan være eksplosionsfare.

Avidenz foretager en gennemgang af jeres virksomhed for at vurdere, om der er eksplosionsfarlige områder, og vi hjælper naturligvis også med alt det praktiske arbejde som for eksempel at udarbejde eksplosionssikringsdokumenter, beredskabsplaner m.m.. Vi tilbyder også at foretage zoneklasseficering af områderne.

Læs mere om zoneklassifikation her.