ATEX klassifikation

ATEX klassifikation omhandler områder, hvor letantændelige væsker, dampe, gasser og lignende kan forekomme i en blanding med ilt, der kan antændes og dermed skabe en eksplosion.

Arbejdsgivernes pligter

Arbejdsgiverne på virksomheder med sådanne områder har pligt til at gennemgå virksomheden for at identificere, klassificere og afmærke de eksplosionsfarlige områder.

Arbejdsgiverne skal først og fremmest vurdere hvor, hvordan og hvornår de brandfarlige stoffer kan blive blandet med luften og skabe en eksplosiv atmosfære. Kan en eksplosiv atmosfære ikke afvises, skal der foretages en zone-klassificering.

Zone-klassificeringen danner baggrund for valget af det udstyr/maskiner, der må være i zonerne.

Kontakt os for at få yderligere information om zone-klassificering eller hjælp til at foretage selve klassifikationen.