APV (Arbejdsprocesvurdering)

På en byggesag skal der foretages en risikovurdering af særligt farligt arbejde, der ikke er beskrevet i den almindelige APV. På den baggrund skal der udarbejdes en specifik APV, som kaldes Arbejdsprocesvurdering.

Arbejdsprocesvurderingen beskriver altså de sikkerhedsrisici, der er forbundet med arbejdet på den specifikke sag og fungerer på den måde som en risikoanalyse af jeres byggeri.

Eksempler på typiske arbejdsopgaver, der skal beskrives i en Arbejdsprocesvurdering, er montering af betonelementer, at nedlægge fjernvarme, at opsætte tagkonstruktioner og at isolere lofter.

De særlige forhold kan for eksempel fremgå af udbudsmaterialet eller af bygherrens plan.

Den sagsspecifikke APV må ikke forveksles med Plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Læs mere om PSS her.

Ligesom med den almindelige APV skal Arbejdsprocesvurderingen være tilgængelig for alle medarbejdere på byggepladsen.

Risikovurdering på byggeri

Vores uddannede arbejdsmiljøkoordinatorer tilbyder at foretage risikovurderingen og udarbejde en Arbejdsprocesvurdering (APV).

Kontakt os for at aftale nærmere.

Arbejdsmiljøkoordinator på byggeplads