Arbejdsmiljøkoordinator for byggepladser

Ved ethvert bygge- og anlægsarbejde, hvor det forventes, at der vil være mere end én arbejdsgiver til stede på byggepladsen samtidigt, skal bygherren udpege en eller flere arbejdsmiljøkoordinatorer.

Ifølge bygherrebekendtgørelsen skelnes der mellem:

 1. Koordinator til koordinering af sikkerhed og sundhed under projekteringen af bygge- og anlægsprojektet = Arbejdsmiljøkoordinator (P)
 2. Koordinator til koordinering af sikkerhed og sundhed under udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet = Arbejdsmiljøkoordinator (B)

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal udpeges senest, når projekteringen af det med bygherren aftalte bygge- og anlægsprojekt igangsættes.
Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal udpeges senest, når byggepladsen etableres.

Det kan godt være den samme person, der er koordinator P og B. Det kræver dog, at personen har de kompetencer, der skal til for at udføre begge dele.

Krav til koordinatorer af arbejdsmiljøarbejdet

En række krav gælder på alle byggepladser, hvor flere arbejdsgivere er beskæftiget. Men der er også nogle krav, der alene gælder for byggepladser af en vis størrelse. Præcis hvilke opgaver koordinatoren skal udføre og hvilke kompetencer vedkommende skal have, afhænger af hvor mange personer, der kommer til at arbejde på byggepladsen samtidigt.

I skemaet herunder fremgår det, hvilke kvalifikationer arbejdsmiljøkoordinatoren skal have afhængig af byggepladsens størrelse.

Skema over byggepladsens strrelse

(klik på skemaet for at få det vist i et større format)

Koordinators opgaver på bygge-pladsen uanset byggepladsens størrelse

Ved alle bygge- og anlægspladser skal koordinator sørge for:

 • Planlægning af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser
 • Samarbejdet mellem arbejdsgiverne
 • De aktiviteter, der har til formål at beskytte de ansatte imod sundhedsrisici og forebygge ulykker
 • At arbejdsgiverne anvender de generelle forebyggelsesprincipper på en sammenhængende måde
 • At arbejdsgiverne anvender plan for sikkerhed og sundhed (PSS) 
 • Opdatere plan for sikkerhed og sundhed (PSS) efterhånden som arbejdet på byggepladsen skrider frem
 • De udførende arbejdsgiveres kontrol med, at arbejdsprocesserne bliver gennemført efter forskrifterne


Endvidere skal koordinator:

 • Foretage tilpasninger i journalen, hvis der sker ændringer
 • Sikre, at der kun er adgang til byggepladsen for dem, der reelt har noget at gøre der

Koordinering af de enkelte arbejdsgiveres sikkerhedsforanstaltning skal ske ved afholdelse af sikkerhedsmøder hver 14.dag og gennem personlig kontakt på byggepladsen.

Konsulenter med kompetencer inden for Bygge & Anlæg

Vi har uddannede arbejdsmiljøkoordinatorer, så vi har kompetencerne til at vejlede om dit byggeri både i projekteringsfasen og i byggeperioden. 
Kontakt os, og lad os finde en løsning, der er tilpasset den konkrete byggesag og jeres ønsker og behov.