Ensidigt Gentaget Arbejde (EGA)

Ensidigt Gentaget Arbejde eller belastninger er arbejde, hvor der arbejdes i de samme fastlåste stillinger, og hvor arbejdstempoet som regel er højt. På trods af den teknologiske udvikling er EGA stadig et problem for mange virksomheder.

Ingen kan holde til at bruge de samme muskler i samme position hele tiden. Derfor må der kigges på, hvad der kan gøres for at begrænse dette og skabe variation i arbejdet.

Gennemgang af EGA

Vi tilbyder at gennemgå arbejdsprocesserne i virksomheden for at kortlægge omfanget af EGA. Efterfølgende giver vi forslag til, hvordan EGA kan undgås eller i det mindste reduceres. Det kan for eksempel være følgende forslag:

  • Ændringer i arbejdspladsens indretning
  • At arbejdet kan organiseres på en anden måde
  • At der er mulighed for jobrotation
  • At der måske er maskiner, der kan overtage dele af arbejdet


Vi tilbyder at afholde temamøder om EGA af forskellig varighed afhængig af jeres behov. Møderne foregår på virksomheden.

Kontakt os på 66 17 34 55 eller mail info@avidenz.dk for at høre nærmere.

Kvinde ved produktionsbånd udfører Ensidigt Gentaget Arbejde - EGA