Ergonomi på kontoret

Ergonomi på kontoret handler om arbejdsstillinger og indretning af arbejdspladsen. 

Enhver arbejdsplads skal indrettes individuelt til dens bruger. Korrekt indretning som indstilling af stol og bord samt belysning gør, at man undgår de mest almindelige gener ved skærm- og kontorarbejde i almindelighed.

Arbejdsgiverne har pligt til at forebygge, at deres medarbejdere bliver udsat for fysisk belastende arbejde, der kan være sundhedsskadeligt. Fysisk belastende arbejde går især ud over muskler og skelet. Tal viser, at helt op mod en fjerdedel af sygefravær hænger sammen med påvirkninger af muskler og skelet i arbejdsmiljøet. Ergonomi på kontoret er derfor et område, der er flere gode grunde til at fokusere på.

God kontorergonomi forebygger nemlig muskel- og skeletbesvær. Det bidrager således til mindre sygefravær, og de menneskelige konsekvenser reduceres. Det kan give en positiv effekt på virksomhedens produktivitet og i sidste ende bundlinjen.

 

Indret din arbejdsplads ergonomisk korrekt, og undgå fysiske gener

Vi tilbyder en ergonomisk gennemgang af virksomhedens kontorarbejdspladser og giver individuel rådgivning om indretning og brug af den enkeltes arbejdsplads. Medarbejderen lærer om arbejdsstillinger på kontoret, arbejdstekniker, korrekt indstilling af inventaret og i det hele taget, hvordan arbejdspladsen indrettes ergonomisk korrekt. Vi rådgiver også om, hvor investeringer vil være gavnlige eller direkte nødvendige, hvis vi ikke mener, det nuværende inventar kan anvendes, så det løser eventuelle fysiske gener.
Står virksomheden overfor investeringer i nyt inventar, stole, borde, lamper m.v., hjælper vi også med kravspecifikationer og gode råd til valg af inventaret.

Lad os hjælpe med at spare jer penge ved at forebygge arbejdsskader og nedslidning af jeres medarbejdere.


Kurser om kontorergonomi tilpasset virksomheden

Vi afholder også virksomhedstilpassede kurser om kontorarbejdspladsens indretning og brug. Kurserne foregår på virksomheden. Her får deltagerne en generel information, der gør, at medarbejderne efterfølgende vil være i stand til at tilrette deres egen arbejdsplads og vurdere hvilke inventarmæssige tiltag, der er nødvendige. Disse kurser kan eventuelt kombineres med individuel rådgivning om ergonomi på kontoret efter behov.

Hent et kursusblad her.