Tunge løft

I mange virksomheder forekommer der stadig tunge løft. Enten som enkeltløft eller som stor samlet løftemængde over tid. Nogle steder er det fordi, medarbejderne ikke er klar over, hvor grænsen går, andre steder fordi der ikke er tilstrækkeligt med tekniske hjælpemidler. Uanset hvad det skyldes, er der stor risiko for gener og skader på kroppen.

Sådan reduceres tunge løft

Vi hjælper din virksomhed med at kortlægge de tunge løft og komme med løsningsforslag, som vil nedsætte risikoen for løfteskader hos medarbejderne. Det kan eksempelvis være forslag som:

  • At indrette arbejdspladsen mere hensigtsmæssigt
  • At ændre i arbejdsgangene, så belastningen reduceres mest muligt
  • At anskaffe egnede hjælpemidler


Vi sørger naturligvis også for at give alle involverede medarbejdere en grundig instruktion i, hvordan arbejdet med de tunge løft fremover skal udføres. Medarbejderne undgår smerter og unødvendig slitage, samtidig med at sygefravær, som skyldes de tunge løft, bliver reduceret.

Vi tilbyder at afholde temamøder om tunge løft på din virksomhed.

Kontakt os på 66 17 34 55 eller mail info@avidenz.dk for at høre nærmere.