Arbejde med styren

Alle, der arbejder med produkter, som indeholder mere end 0,1 % styren, skal have en lovpligtig instruktion i sikker omgang med produkterne. Og det er uanset, om du arbejder med styren dagligt eller kun en gang imellem.

De produkter som typisk kan indeholde styren, er f.eks. spartelmasse til træ og metal (f.eks. kemisk træ og kemisk metal), nogle forankringsprodukter og nogle malinger.

Styren-instruktion

Vi tilbyder jer denne lovpligtige instruktion for arbejde med styrenholdige produkter med baggrund i § 16 stk. 2 i kræftbekendtgørelsen.

Indholdet i instruktionen omfatter blandt andet:

  • Lovgrundlaget for arbejde med styren
  • Sundhedsmæssige forhold
  • Sikkerhedsdatablad/arbejdspladsbrugsanvisning
  • Mærkning + kodenumre (MAL-kode)
  • Forholdsregler ved brug, herunder brug af personlige værnemidler
  • Håndtering af affald
  • Evt. besøg på værkstedet for en snak om den praktiske håndtering
Spartelmasse og lovpligtig instruktion i arbejdet med styren