Arbejdshygiejniske målinger

Arbejdshygiejniske målinger omfatter både luftmålinger af støv, gasser og dampe samt lovpligtig kontrolmåling af trykluftens kvalitet (friskluftforsynet åndedrætsværn)

Luftmålinger og luftforurening

Vi tilbyder at måle for støv, gasser og dampe generelt i jeres lokaler eller som personbårne målinger. Ud over måling af luftforureningen rådgiver vi også om arbejdspladsindretning, arbejdsprocedure, etablering og brug af ventilation. Ofte kan en gennemgang og evt forbedring af disse forhold overflødiggøre en dyr måling.

Lovpligtig kontrolmåling af kvaliteten af trykluften - åndemiddelluft

Når medarbejderne skal anvende trykluftforsynet åndedrætsværn er det naturligvis vigtigt at sikre, at denne luft har en god kvalitet. Det gøres bl.a. ved at have styr på sin kompressorinstallation, skift af filtre m.m. Kvaliteten kan derefter kontrolleres via en måling.

Vi foretager også den slags målinger, ligesom vi tilbyder gennemgang af kompressorinstallationen, uddannelse af trykluftansvarlig samt opstilling af kravspecifikationer i forbindelse med nyetablering.

Kontrolmålingerne skal foretages hvert år.