Håndtering af kemikalier

Viden om håndtering af kemikalier er et godt udgangspunkt for at få styr på jeres kemiske arbejdsmiljø. Formålet er at skabe overblik og viden om de kemiske stoffer, som I anvender på virksomheden. Samtidig skal denne viden være med til at sikre, at I anvender så få farlige kemiske produkter som muligt, og de, der er nødvendige at anvende, er de mindst farlige produkter.

Avidenz tilbyder kemikaliestyring på alle trin:

  • Gennemgang og oprydning
  • Fremskaffe informationer om produkterne
  • Vurdering af produkterne
  • Undersøge muligheder for udskiftning til andre mindre farlige produkter
  • Udarbejdelse af instruktioner, opslag mm.
  • Udarbejdelse af procedure for instruktioner samt gennemføre uddannelse/instruktioner af relevante medarbejdere
  • Udarbejdelse af indkøbsprocedure


Læs mere om instruktion og oplæring