Transport af farligt gods (ADR)

Transport af farligt gods på vejene skal af hensyn til sikkerheden overholde en række regler.

Definitionen på farligt gods

Farligt gods er en fællesbetegnelse for stoffer og genstande, som kan forårsage skader på mennesker, miljø eller ejendom, hvis de ikke håndteres korrekt under transport. Det kan f.eks. være fyrværkeri, ammunition, gasflasker, benzin, dieselolie, ikke-vandbaseret maling, terpentin, saltsyre og lithiumbatterier.

I Danmark er ansvaret for reglerne om transport af farligt gods på vejene fordelt mellem flere myndigheder. De primære regelsæt er ADR-konventionen og bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.

Krav om sikkerhedsrådgiver

Virksomheden skal tilknytte en sikkerhedsrådgiver, hvis I afsender eller transporterer farligt gods over frimængden. Her er Avidenz’ uddannede sikkerhedsrådgivere klar til at hjælpe.

Vi hjælper i øvrigt med:

  • At rådgive jeres virksomhed om, hvorvidt I er omfattet af reglerne omkring farligt gods (ADR) og i givet fald hvilke regler
  • At afholde kapitel 1.3-uddannelse for medarbejdere, der kører under frimængde, afsender m.fl.
  • At hjælpe med udarbejdelse af transportdokument og tjekskemaer


Læs mere i produktbladet via "Download produktblad" her til højre.