Maskinsikkerhed

Maskinsikkerhed betyder, at maskiner og tekniske hjælpemidler skal være indrettet, så der ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko ved at udføre arbejdet. Gennem systematisk kontrol, vedligeholdelse af maskiner og produktionsudstyr samt ved anvendelse af de bedst egnede tekniske hjælpemidler kan ulykker og arbejdsbetingede lidelser forebygges.

Det kan være vanskeligt at følge med i og kende alle reglerne omkring maskiner og udstyr. Men der er hjælp at hente hos Avidenz. Vi sørger for, at maskinsikkerheden hos jer er i orden og lever op til de gældende myndighedskrav.

Læs mere om de enkelte områder, CE-mærkning, Maskindirektivet og Risikovurdering via menupunkterne herunder. 

Teknologisk maskine