Maskindirektivet

Sikring af maskiner og maskinanlæg er helt centralt for at forebygge ulykker og nedslidning. Maskindirektivet stiller krav til, hvordan maskiner skal være indrettet, for at de kan betragtes som sikre.

Alle nye maskiner er som udgangspunkt omfattet af Maskindirektivet. Der findes dog nogle maskiner, som er omfattet af særdirektiver i stedet (f.eks. traktordirektivet eller elevatordirektivet). Og så er der maskiner, som skal anvendes på steder, hvor Maskindirektivet ikke gælder.

Når nye maskiner overholder Maskindirektivet, anser myndighederne maskinerne for at være tilstrækkeligt sikre. Ældre maskiner skal løbende opdateres sikkerhedsmæssigt.

Maskindirektivets sikkerheds- og sundhedskrav 

Maskindirektivet indeholder en række krav til sikkerhed og sundhed. Det gælder blandt andet krav til brugsanvisninger. Vurderer myndigheden, at maskinen ikke opfylder disse sikkerheds- og sundhedsmæssige krav, kan brugeren få forbud mod at anvende maskinen, og fabrikanten kan få forbud mod salg og markedsføring. Desuden kan fabrikanten blive pålagt at tilbyde sikring af solgte maskiner eller at tage maskinen tilbage. Alt sammen med store omkostninger til følge.

Vi tilbyder at vurdere, om dine maskiner er omfattet af Maskindirektivet, og vi giver dig viden om lovgivningen samt hvilke forholdsregler, du eventuelt bør tage.

Maskindirektivet