Værnemidler

Værnemidler skal anvendes, når det ikke er muligt at fjerne de sundhedsmæssige risici. Af hensyn til medarbejdernes sikkerhed og for at undgå ulykker stilles der store krav til anvendelsen af værnemidlerne.

Avidenz rådgiver om krav til værnemidlerne, så de:

  • Yder den tilsigtede beskyttelse
  • Passer til brugeren
  • Ikke medfører unødige gener
  • Er egnet til brug under de eksisterende forhold på arbejdsstedet

Vi rådgiver desuden om:

  • Korrekt anvendelse
  • Vedligeholdelse, så den beskyttende effekt ikke svækkes


Kontakt os, og få gode råd og hjælp til at vælge de rigtige og mest effektive værnemidler.

Værnemidler på arbejdsplads