Kursus i kemisk APV

Kemisk arbejdsmiljø omfatter en lang række af kemiske produkter, der anvendes på mange danske virksomheder. Det er for eksempel maling, lim og køle- og smøremidler.  

Anvendelsen af kemikalierne er ofte omfattet af en masse krav.

Arbejder I med kemi i jeres virksomhed, skal I derfor have fokus på den kemiske risikovurdering og på at sikre, at de medarbejdere, der arbejder med farlig kemi, får en effektiv oplæring og instruktion.

Vil I have et kursus i kemisk APV (kemisk risikovurdering)? 
Vi tilbyder interne virksomhedskurser i kemisk APV og instruktion.

Kurserne tilpasses jeres virksomheds ønsker og behov, men vi kommer også igennem nogle faste punkter, så I bliver klædt godt på, så I som virksomhed kan imødekomme Arbejdstilsynets krav. I vil altid få opdateret viden og praktiske færdigheder inden for arbejdsmiljø og sikkerhed i forbindelse med kemiske stoffer og produkter. 

Når I vurderer, om der er risiko for, at medarbejderne kan blive udsat for farlig kemi, skal I se på:

 • hvilke farlige stoffer og materialer I har
 • om der dannes farlige stoffer ved arbejdsprocesser, f.eks. svejsning
 • hvordan medarbejderne bliver udsat for de farlige stoffer

 

Vi har samlet ofte stillede spørsgmål til kemisk APV på en side, som du finder her.

 

Udbytte

Målet med kurset er at sikre, at deltagerne er i stand til at håndtere kemiske stoffer på en sikker og forsvarlig måde således, at risikoen for skader og ulykker minimeres. Du vil blive klædt på, så du: 

 • kender de primære regler på kemiområdet
 • kan vurdere risici ved forskellige produkter og processer, så du bedre kan træffe de rigtige forholdsregler og dermed undgå skader
 • kan give/udarbejde instruktioner

 

Indhold

På kurset i kemisk APV får du en overordnet gennemgang af reglerne for kemiske produkter. Dette omfatter blandt andet: 

 • Information på etiketten og i sikkerhedsdatabladet 
 • Kemisk risikovurdering og instruktion 
 • Opbevaring af kemikalier 
 • Sikker håndtering af de typisk anvendte kemikalier, udsættelse for støv/røg m.v. - herunder valg og brug af værnemidler
 • Substitution/stop-princippet

 

Målgruppe

Et kursus i kemisk APV henvender sig til personer, som håndterer kemiske produkter eller er ansvarlig for at instruere ansatte i sikker håndtering af kemi. Har I processer, hvor der udvikles støv eller røg, er kurset også yderst relevant, da det blandt andet kan give eksem, allergi, irriterede luftveje, nedsat lungefunktion og i værste fald skader på eksempelvis hjernen, nervesystemet eller kræft.

 

Praktisk information

Kurset vil som regel veksle mellem oplæg fra Avidenz og dialog med deltagerne, ligesom der vil indgå praktiske eksempler.
Varigheden på kurset aftales individuelt afhængig af de konkrete emner og behov. Dog er minimum, hvad der svarer til 1/2 dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse.
Dette kursus i kemisk APV kan derfor anvendes som en del af den supplerende uddannelse for medlemmer af Arbejdsmiljøorganisationen og deres løbende kompetenceudvikling.

Har I en virksomhedsaftale med Avidenz, kan kurset afholdes inden for virksomhedens timer. Alternativt kan kurset selvfølgelig købes separat.

 

Bestil et kemisk APV kursus

Er du interesseret i at bestille et kursus i kemisk APV, eller har du spørgsmål til kurset?
Så kontakt os på 66 17 34 55 eller info@avidenz.dk for nærmere info og for priser.

Vi ser frem til at høre fra dig.

 

Hent en pdf med information om kurset i kemisk APV her.