Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen er lovpligtig for alle arbejdsmiljøgruppens medlemmer (arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere).

Der er dog undtagelser. Hvis det er arbejdsgiveren/direktøren selv, der indgår som arbejdsleder i arbejdsmiljøgruppen har vedkommende ikke pligt til at gennemgå arbejdsmiljøuddannelsen.
Desuden skal medlemmer, der i forbindelse med tidligere arbejdsmiljøarbejde har gennemgået en arbejdsmiljø- eller sikkerhedsuddannelse efter den 1. april 1991, ikke forny deres uddannelse.

En ting er, hvad der er lovpligtigt, men alle medarbejdere med ansvar og opgaver i relation til virksomhedens arbejdsmiljø kan have stor glæde af uddannelsen.

Læs mere om arbejdsmiljøuddannelsen, og se aktuelle datoer via menupunktet herunder.

Undervisning i arbejdsmiljøuddannelsen