Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er obligatorisk for alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, der er med i en arbejdsmiljø-gruppe – med undtagelse af arbejdsgiveren/direktøren selv, hvis vedkommende indgår som arbejdsleder i arbejdsmiljøgruppen.

Desuden skal medlemmer, der i forbindelse med tidligere arbejdsmiljøarbejde har gennemgået en arbejdsmiljø- eller sikkerhedsuddannelse efter den 1. april 1991, ikke forny deres uddannelse.

Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen er at give deltagerne et godt fundament for deres arbejde i arbejdsmiljøgruppen ved at give dem en grundlæggende viden om arbejdsmiljø og om metoder til at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Der tages udgangspunkt i arbejdsmiljøorganisationens pligter og opgaver. Men alle medarbejdere med ansvar og opgaver i relation til virksomhedens arbejdsmiljø kan have stor glæde af arbejdsmiljøuddannelsen.

Undervisning af fageksperter

Underviserne på arbejdsmiljøuddannelsen hos os er erfarne arbejdsmiljøkonsulenter, som til daglig færdes ude i virksomhederne og rådgiver om arbejdsmiljø og dermed har et indgående kendskab til og viden om de arbejdsmiljøudfordringer, der kan være på forskellige typer af virksomheder.
Dette kendskab udnytter vi på vores arbejdsmiljøuddannelser, hvor underviserne anvender konkrete eksempler og problemstillinger ude fra hverdagen i virksomhederne.

Vi tilbyder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse over hele landet, så du kan altid finde et kursus i nærheden af dig.

Læs mere om arbejdsmiljøuddannelsen, og se aktuelle datoer via menupunktet herunder.

Undervisning i arbejdsmiljøuddannelsen