Ledelsessystemer

Ledelsessystemer har til formål at hjælpe virksomheder med at arbejde systematisk for at nå sine mål og på at effektivisere produktionen. Når en virksomhed får certificeret sit ledelsessystem betyder det, at et certificeringsorgan vurderer ledelsessystemets opbygning og implementering.

Vi tilbyder at hjælpe med opbygning af jeres ledelsessystemer, optimering og gennemførelse af interne audits i henhold til ISO 9001 (kvalitetsledelse), ISO 14001 (miljøledelse) og ISO 45001 (arbejdsmiljøledelse). Vi foretager også en indledende gennemgang af jeres virksomhed, hvis det blot er det, I ønsker.

Læs mere om de forskellige områder via menupunkterne herunder.

PDCA-skema til ledelsessystemer