Kvalitetsledelse

Opnå ensartede produkter/ydelser af høj kvalitet og synliggør samtidig over for potentielle kunder, at I har fokus på kvalitet ved at få opbygget et kvalitetsledelsessystem.

ISO 9001 standarden er en anerkendt standard inden for kvalitetsledelsessystemer. Standarden indeholder nogle specifikke krav til kvalitetsledelsessystemet, der vil sikre jeres evne til konsekvent at levere produkter eller ydelser, der opfylder både kundernes og de eventuelt lovgivningsmæssige krav.
Med en ISO 9001 certificering sender I et tydeligt signal til kunderne om, at I har fokus på den leverede kvalitet.

Opbygning og implementering af ISO 9001

Avidenz hjælper jeres virksomhed med at blive klar til en certificering ved at deltage i opbygning og implementering af et effektivt kvalitetsledelsessystem, der opfylder kravene i standarden. Vi tilbyder også at gennemføre interne audits, enten alene eller i forbindelse med processen i opbygningen.

En certificering efter ISO 9001 giver virksomheden:

  • Forbedret kundetilfredshed og en tillid, der kan medføre øget forretning
  • En væsentlig konkurrencefordel, da flere og flere virksomheder kræver, at deres leverandører og underleverandører har en kvalitetsledelsescertificering
  • Styring af virksomhedens kompetencer/viden
Illustration af kvlitetsledelse