Affaldshåndtering

Mange virksomheder har pligt til at registrere sit affald, som stammer fra produktionen. Endvidere kan der være mange penge at spare ved at optimere bortskaffelsen af affaldet.

Formålet med at registrere alle affaldsstrømme er at sætte fokus på den måde affaldet håndteres og bortskaffes på. Samtidig kan registreringen vise, om der er særligt miljøbelastende stoffer i affaldet, og om der er mulighed for yderligere sortering og genanvendelse af affaldet.

I får større overblik over affaldsproduktionen, så I bedre kan vurdere, om der er mulighed for at sortere affaldet, så det bedre kan genbruges. Der kan ofte ses en gevinst ved dette, da det er dyrt at bortskaffe affald til forbrænding og deponering.

Vi tilbyder at hjælpe jer med at vurdere og opdele affaldstyperne.

Farligt affald

Farligt affald, der tidligere hed olie- og kemikalieaffald, er omfattet af særlige regler vedrørende håndtering, klassificering, emballering og bortskaffelse.

Eksempler på farligt affald kan være:

  • Spildolie
  • Køle- smøremidler
  • Opløsningsmidler
  • Malingrester
  • Spraydåser


Vi rådgiver jer også om korrekt behandling af farligt affald.

Containere til affaldshåndtering