Miljøansøgning

En række virksomheders miljøforhold skal enten godkendes eller anmeldes til miljømyndighederne før virksomheden etableres, sættes i drift eller udvides.

Er jeres virksomhed omfattet af bilag 1 og bilag 2 i godkendelses-bekendtgørelsen, skal I ansøge om miljøgodkendelse.
For maskinværksteder gælder det særlige, at I ikke skal have en miljøgodkendelse. I skal blot anmelde virksomheden via Byg og Miljø.
For autoværksteder er der udarbejdet en ny bekendtgørelse med beskrivelse af de krav, der skal overholdes.

Vi hjælper med miljøansøgning og anmeldelse

Avidenz tilbyder at hjælpe med i alle led i processen om at erhverve, forny eller vedligeholde en miljøgodkendelse eller en anmeldelse.
Vi tilbyder konkret at deltage i udarbejdelsen af ansøgningen om miljøgodkendelse eller den anmeldelse, der som nævnt gælder for maskinværksteder. Vi udfører også de miljøtekniske registreringer, beregninger og målinger, der skal til. Det kan for eksempel være indsamling af data, vejledende støjmålinger og skorstensberegninger.

Kontakt os, og vi sørger for en konstruktiv dialog og et godt samarbejde mellem jer og miljømyndigheden under hele processen.

Læs mere om anmeldeordningen på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.