OML

En OML-beregning anvendes til at beregne, hvordan et stof, der sendes ud af en skorsten, spredes i omgivelserne. OML-beregningen viser, om virksomhedens skorstenshøjde - også kaldet afkasthøjden - er tilstrækkelig høj.

Mange virksomheder har for at overholde arbejdsmiljølovgivningen brug for ventilationsanlæg til at fjerne uønskede forureninger fra arbejdsområder. Når disse stoffer sendes ud i naturen, skal man som virksomhed kunne dokumentere overfor miljømyndighederne, at gældende regler vedrørende grænseværdier er overholdt. 

OML-beregninger og afkasthøjder

Vi hjælper med emmisionsberegninger og OML-beregninger af de nødvendige afkasthøjder. Det er ofte vanskeligt at forlænge et afkast. Vi anbefaler derfor, at I søger hjælp hos os, inden I går i gang med etablering af nyt ventilationsanlæg. Det sikrer, at den rigtige højde på afkastet vælges fra starten.