Helbredskontrol af natarbejdere

Få gennemført den lovpligtige helbredskontrol af natarbejdere.

Ifølge arbejdsdirektivet skal natarbejdere tilbydes en helbredskontrol inden ansættelsen og derefter mindst hvert 3. år. En del overenskomstområder har indgået aftale om, at helbredskontrollen skal tilbydes hvert 2. år.

Årsagen til, at der skal udføres helbredskontrol er, at natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer og dermed hænger natarbejde og sundhed også sammen. En natarbejder er defineret som en lønmodtager, der normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden (kl. 22.00 til kl. 05.00), eller i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder.

Helbredskontrol udført af sundhedsfagligt personale

Vi tilbyder helbredskontrol af natarbejdere, der foretages af vores uddannede sundhedsfaglige personale, som vil rådgive den enkelte medarbejder om, hvordan eventuelle gener og symptomer kan afhjælpes. Det gælder områder som eksempelvis søvn, kost, socialt liv og motion. 

Helbredskontrollen omfatter:

  • Information til natarbejderne
  • Interview, hvor der blandt andet spørges ind til specifikke sygdomme, måltider, fordøjelsesproblemer, søvn og trivsel
  • Rådgivning


Spørgeskemaet og samtalen vil blive suppleret med følgende målinger:

  • Blodtryk
  • Vægt og hofte/taljemål
  • Fedtprocent
  • Blodprøve for kolesterol
  • Blodprøve for blodsukker
  • BMI


Den enkelte medarbejder modtager rådgivning om, hvordan eventuelle gener og symptomer kan afhjælpes.

Personalet fra Avidenz har tavshedspligt. Desuden er det kun de generelle resultater, der vil blive videregivet til virksomheden og ikke oplysninger om den enkeltes helbred.
De generelle resultater samles i en anonymiseret rapport, som virksomheden kan anvende til forbedringer af natarbejdernes arbejdsmiljø.Sparegris og stetoskop til helbredskontrol