Alkoholpolitik

En klart formuleret alkoholpolitik, der både indeholder retningslinjer for alkoholindtagelse og anvisninger til hjælp, er uvurderlig, hvis den svære situation med en medarbejder, der indtager alkohol i arbejdstiden, skulle opstå.

Når der er mistanke om alkoholmisbrug på en arbejdsplads, står man ofte i den situation, at ingen ønsker at konfrontere vedkommende med problemet. Det skyldes, at man ikke rigtig ved, hvordan man skal gribe tingene an. Og det gælder lige fra kollegaen til ledelsen af virksomheden. Det er i disse tilfælde, hvor en klart formuleret alkoholpolitik er en fordel. Alle er dermed mere forberedte på, at situationen kan opstå, og hvad der skal ske. Det gør konfrontationen lettere.

Alkoholpolitik har flere fordele

En alkoholpolitik, der beskriver at alkohol og arbejde ikke hænger sammen, er også et plus for medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Desuden er den med til at skabe en god social profil for virksomheden, som kan være med til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft.

Vi hjælper med en god alkoholpolitik

Vi tilbyder at hjælpe jer med at lave en god alkoholpolitik eller i processen med en medarbejder, der har et alkoholproblem. Det er ofte en medarbejder, som man gerne vil beholde, og hvor det kommer bag på ledelse og medarbejdere, at der er et problem.

Formålet med vores indsats bliver tit at få medarbejderen i behandling. Dette sker ved, at vi klæder ledelsen på til at tage fat i medarbejderen, og ledelsen giver medarbejderen et tilbud om behandling. Medarbejderen bliver altså stillet overfor et valg, men et valg hvor der er hjælp og støtte at hente.

Mand med et alkoholproblem